Heildartekjur af þjónustuútflutningi á öðrum ársfjórðungi 2019 voru, samkvæmt bráðabirgðatölum, 166,1 milljarður króna. Heildarútgjöld vegna innfluttrar þjónustu voru 114 milljarðar. Þjónustujöfnuður við útlönd var því jákvæður um 52,1 milljarð króna á öðrum ársfjórðungi en var jákvæður um 51,4 milljarða á sama tíma árið áður, á gengi hvors árs.

Útflutningstekjur af ferðaþjónustu standa í stað milli ára
Á öðrum ársfjórðungi 2019 var verðmæti þjónustuútflutnings 3,6 milljörðum lægri en á sama tíma árið áður eða 2,1% á gengi hvors árs. Útflutningstekjur af ferðaþjónustu standa í stað á milli ára en tekjur af samgöngum og flutningum lækka á sama tíma um 13,6% eða 8 milljarða, á gengi hvors árs fyrir sig. Vegur þar þyngst samdráttur í tekjum af farþegaflutningum með flugi. Verðmæti þjónustuútflutnings til Evrópu nam 77,9 milljörðum eða 46,9% af heildarverðmæti þjónustuútflutnings á öðrum ársfjórðungi 2019. Þar af var 16,2 milljarðar til Bretlands eða 9,7% af heildarverðmæti. Á sama tíma nam verðmæti þjónustuútflutnings til Bandaríkjanna 54,9 milljörðum eða 33,1% af heildarþjónustuútflutningi. Nánari upplýsingar má finna í töflunni, Þjónustuviðskipti við útlönd eftir löndum og ársfjórðungum 2019, sem finna má á vef Hagstofunnar.

Verðmæti þjónustuinnflutnings lækkar á milli ára
Á öðrum ársfjórðungi 2019 var verðmæti þjónustuinnflutnings 4,3 milljörðum lægra en sama tíma árið áður, eða 3,6% á gengi hvors árs. Útgjöld vegna innfluttrar ferðaþjónustu námu 53,4 milljörðum og hækkuðu um 2,8% frá sama tíma árið áður. Verðmæti þjónustuinnflutnings frá Evrópu á öðrum ársfjórðungi 2019 nam 89,2 milljörðum eða 78,2% af heildarverðmæti þjónustuinnflutnings. Þar af var þjónustuinnflutningur frá Bretlandi 16,8 milljarðar eða 14,8% af heildar innflutningi. Fyrir sama tímabil nam verðmæti þjónustuinnflutnings frá Bandaríkjunum 15,8 milljörðum eða 13,8% af heildarverðmæti innflutnings.

Mánaðarlegur þjónustujöfnuður
Samhliða ársfjórðungsútgáfu á þjónustujöfnuði uppfærir Hagstofan gögn um mánaðarlegan þjónustujöfnuð fyrir annan ársfjórðung 2019. Útflutt þjónusta er áætluð 66,6 milljarðar í júní 2019 og innflutt þjónusta er áætluð 41,7 milljarðar. Þjónustujöfnuður er því áætlaður jákvæður um 24,9 milljarða í júní 2019.

Þjónustujöfnuður

Verðmæti útflutnings og innflutnings á þjónustu 2018 og 2019 
  Milljónir króna á gengi hvors árs Breytingar frá fyrra ári
á gengi hvors árs, %
2. ársfjórðungur
  2. ársfjórðungur
 20182019
     
Útflutt þjónusta 169.680,1 166.085,7 -2,1
Samgöngur og flutningar 59.041,5 51.016,2 -13,6
Ferðalög 82.589,0 82.710,5 0,1
Önnur viðskiptaþjónusta 6.726,0 9.261,8 37,7
Aðrir þjónustuliðir 21.323,6 23.097,2 8,3
       
Innflutt þjónusta 118.267,0 113.976,8 -3,6
Samgöngur og flutningar 19.909,7 21.537,9 8,2
Ferðalög 51.893,8 53.362,4 2,8
Önnur viðskiptaþjónusta 23.397,2 14.088,2 -39,8
Aðrir þjónustuliðir 23.066,3 24.988,3 8,3
       
Þjónustujöfnuður 51.413,1 52.108,9  

Talnaefni