Þjónustujöfnuður
Á árinu 2018 voru tekjur af útfluttri þjónustu 710,4 milljarðar króna en útgjöld vegna innfluttrar þjónustu 463,5 milljarðar króna. Þjónustujöfnuður við útlönd var því jákvæður um 246,9 milljarða króna samanborið við 273 milljarða árið 2017.

Útflutningur
Ferðaþjónusta var stærsti tekjuliðurinn, eða 47,5% af útfluttri þjónustu og hækkar frá árinu 2017 um 4,8% á gengi hvors árs. Þjónustuútflutningur á samgöngum og flutningum var 33,6% af heildarútflutningi þjónustu árið 2018 og hækkar um 4,4% á milli ára á gengi hvors árs. Saman standa þessir tveir liðir undir 81% af heildarþjónustutekjum árið 2018.

Bandaríkin eru stærsta einstaka viðskiptaland í þjónustuútflutningi með 32% af heildarútflutningi. Jókst útflutningurinn til Bandaríkjanna á milli áranna 2017 og 2018 á gengi hvors árs um17%. Á sama tíma minnkuðu tekjur frá ríkjum ESB um 0,8% á gengi hvors árs, en 43,9% tekna kom frá ríkjum ESB. Bretland er stærsta einstaka viðskiptaland í þjónustuútflutningi innan ESB með 11,8% af þjónustutekjum. Jukust tekjurnar frá Bretlandi milli ára um 6,2% á gengi hvors ár.

Innflutningur
Ferðaþjónusta var einnig stærsti útgjaldaliðurinn árið 2018 með 42,8% af innfluttri þjónustu og hækkar á milli ára um 11,9% á gengi hvors árs. Útgjöld vegna annarrar viðskiptaþjónustu voru 19,3% af heildarinnflutningi þjónustu, þar af voru útgjöld vegna rekstrarleigu 6,8% af heildarinnflutningi. Útgjöld vegna annarra viðskiptaþjónustu hækka frá árinu 2017 um 14,6% á gengi hvors árs. Útgjöld vegna samgangna og flutninga námu 17,2% af heildar þjónustuinnflutningi en um er að ræða 21,3% hækkun frá 2017, á gengi hvors árs.

Stærstu viðskiptalönd í þjónustuinnflutningi voru Bretland (16,4% af heild) og Bandaríkin (15,9% af heild). Á milli ára nam aukning í innflutningi á þjónustu frá Bretlandi 18,5% á meðan aukning frá Bandaríkjunum nam 8,1% á gengi hvors árs.

Töflur með ýtarlegri sundurliðun þjónustuflokka og landaskiptingu eru birtar á vef Hagstofunnar.

Þjónustuviðskipti við útlönd 2017-2018 eftir flokkunum
  2017 2018 Breyting á milli ára %
  Útflutningur Innflutningur Útflutningur Innflutningur Útflutningur Innflutningur
Verðmæti í milljónum króna           
Þjónusta alls675.782,6 402.778,5710.355,7 463.494,9 5,1 15,1
1. Framleiðslutengd þjónusta á vörum í eigu annara0,00,0173,0266,2  
2. Viðgerðir og viðhald ót.a.6.475,517.902,06.861,521.196,86,018,4
3. Samgöngur og flutningar228.366,365.780,6238.343,279.777,74,421,3
4. Ferðalög321.726,2177.046,3337.266,8198.183,24,811,9
5. Byggingastarfsemi og mannvirkjagerð2.763,03.515,92.265,94.122,3-18,017,2
6. Trygginga- og lífeyrisþjónusta1.722,14.320,71.395,63.020,2-19,0-30,1
7. Fjármálaþjónusta17.526,47.403,617.844,06.898,81,8-6,8
8. Gjöld fyrir notkun hugverka ót.a.26.995,112.369,727.062,115.361,60,224,2
9. Fjarskipta-, tölvu- og upplýsingaþjónusta32.391,727.974,237.455,533.002,215,618,0
10. Önnur viðskiptaþjónusta31.138,777.992,136.849,189.379,718,314,6
11. Menningar, afþreyingar og persónuleg þjónusta4.303,56.487,62.401,010.116,9-44,255,9
12. Opinber þjónusta ót.a.2.374,21.985,72.437,82.169,62,79,3

Þjónustuviðskipti við útlönd árið 2017-2018 eftir markaðssvæðum
  2017 2018 Breyting á milli ára %
  Útflutningur Innflutningur Útflutningur Innflutningur Útflutningur Innflutningur
Verðmæti í milljónum króna      
Þjónusta alls675.782,6 402.778,5710.355,7 463.494,95,115,1
ESB314.366,2277.580,5311.980,6317.377,9-0,814,3
Bretland78.683,864.309,483.547,576.216,46,218,5
Þýskaland45.757,918.030,343.036,120.261,1-5,912,4
Danmörk33.812,135.538,528.810,934.771,5-14,8-2,2
Önnur ESB lönd156.112,4159.702,3156.586,1186.128,90,316,5
EFTA34.509,219.830,531.326,223.407,9-9,218,0
Önnur Evrópulönd9.255,08.335,49.366,713.806,01,265,6
Bandaríkin194.192,668.170,5227.157,673.659,617,08,1
Asía57.583,013.614,459.879,117.716,44,030,1
Önnur lönd65.876,615.247,370.645,517.527,17,215,0

Talnaefni