Vöruútflutningur í greiðslujöfnuði* var áætlaður 165,0 milljarðar króna á fyrsta ársfjórðungi 2021 en vöruinnflutningur 186,8 milljarðar. Vöruviðskiptajöfnuður var því áætlaður neikvæður um 21,9 milljarða króna. Á sama ársfjórðungi var þjónustujöfnuður áætlaður neikvæður um 10,9 milljarða. Útflutt þjónusta var áætluð 58,7 milljarðar króna en innflutt þjónusta 69,6 milljarðar.

Á fyrsta ársfjórðungi 2021 var því áætlað verðmæti útflutnings vöru- og þjónustuviðskipta 223,6 milljarðar króna samanborið við 264,2 milljarða á fyrsta ársfjórðungi árið áður á gengi hvors árs. Á sama tíma var áætlað verðmæti innflutnings vöru- og þjónustuviðskipta 256,4 milljarðar samanborið við 265,1 milljarð á sama tíma árið áður. Vöru- og þjónustujöfnuður var því áætlaður neikvæður um 32,8 milljarða króna á fyrsta ársfjórðungi 2021 en var neikvæður um 0,9 milljarða á sama tíma 2020.

Seinustu tólf mánuði var vöru- og þjónustujöfnuðurinn neikvæður um 49,4 milljarða en var jákvæður um 117,0 milljarða tólf mánuðina þar á undan.

Verðmæti útflutnings og innflutnings vöru og þjónustu (milljarðar króna)
 1. ársfj. 20201. ársfj. 2021Breyting %2. ársfj. 2019 -
1. ársfj. 2020
2. ársfj. 2020 -
1. ársfj. 2021
Breyting %
Útflutningur á vöru- og þjónustu264,2223,6 -151.304,3962,2 -26
Vöruútflutningur151,1165,0 9627,7642,4 2
Þjónustuútflutningur113,158,7 -48676,6319,8 -53
Innflutningur á vöru- og þjónustu265,1256,4 -31.187,31.011,6 -15
Vöruinnflutningur174,4186,8 7759,2731,3 -4
Þjónustuinnflutningur90,769,6 -23428,1280,3 -35
Vöru- og þjónustujöfnuður í greiðslujöfnuði-0,9-32,8 117,0-49,4 

Verðmæti þjónustuútflutnings dróst saman um 53% á tólf mánaða tímabili
Verðmæti þjónustuútflutnings á fyrsta ársfjórðungi dróst saman um 54,5 milljarða króna, eða um 48%, frá fyrsta ársfjórðungi 2020 á gengi hvors árs. Útflutningstekjur af ferðalögum drógust saman um 38,8 milljarða eða um 87% samanborið við fyrsta ársfjórðung 2020. Tekjur af samgöngum og flutningum drógust einnig töluvert saman á milli ára eða um 13,9 milljarða (-42%). Samdráttur í útflutningstekjum af farþegaflutningum með flugi vó þar þyngst en þær drógust saman um 91%. Á móti kom að útflutningstekjur af annari viðskiptaþjónustu jukust um 1,3 milljarða, eða 12%, miðað við fyrsta ársfjórðung 2020.

Verðmæti þjónustuútflutnings á tólf mánaða tímabili, frá apríl 2020 til mars 2021, var 319,8 milljarðar og minnkaði um 356,8 milljarða króna miðað við sama tímabil árið áður eða um 53% á gengi hvors árs. Þar vó þyngst samdráttur í útflutningstekjum af ferðalögum um 85% og útflutningstekjum af samgöngum um 60%. Að sama skapi jukust útflutningstekjur af gjöldum vegna notkunar hugverka um 37% sem skýrist af vaxandi tekjum í lyfjaiðnaði. Útflutningstekjur af annarri viðskiptaþjónustu jukust um 24% sem skýrist bæði af auknum útflutningstekjum af rannsókna- og þróunarþjónustu og útflutningstekjum af tækniþjónustu, sölutengdri þjónustu og annari viðskiptaþjónustu.

Verðmæti þjónustuinnflutnings dróst saman um 35% á tólf mánaða tímabili
Verðmæti þjónustuinnflutnings á fyrsta ársfjórðungi dróst saman um 21,2 milljarða króna, eða um 23%, frá fyrsta ársfjórðungi 2020 á gengi hvors árs. Útgjöld vegna ferðalaga Íslendinga erlendis drógust saman um 22,9 milljarða, eða um 69%, samanborið við fyrsta ársfjórðung 2020. Útgjöld vegna samgangna og flutninga drógust einnig nokkuð saman á milli ára, um 2,9 milljarða eða 17%. Á móti kom að þjónustuinnflutningur á annarri viðskiptaþjónustu jókst um 1,9 milljarða eða 12%.

Verðmæti þjónustuinnflutnings á tólf mánaða tímabili, frá apríl 2020 til mars 2021, var 280,3 milljarðar og minnkaði um 147,8 milljarða króna miðað við sama tímabil árið áður eða um 35% á gengi hvors árs. Vó þar þyngst að útgjöld Íslendinga á ferðalögum erlendis drógust saman um 74% á umræddu tólf mánaða tímabili. Útgjöld vegna samgangna og flutninga drógust svo saman um 29% á meðan þjónustuinnflutningur á annarri viðskiptaþjónustu jókst um 10%.

Verðmæti útflutnings og innflutnings á þjónustu (milljarðar króna)
 1. ársfj. 20201. ársfj. 2021Breyting %2. ársfj. 2019 -
1. ársfj. 2020
2. ársfj. 2020 -
1. ársfj. 2021
Breyting %
        
Þjónustuútflutningur 113,1 58,7 -48 676,6 319,8 -53
Samgöngur og flutningar 33,3 19,4 -42 191,5 77,4 -60
Ferðalög 44,8 6,0 -87 308,6 47,7 -85
Gjöld fyrir notkun hugverka 3,3 1,9 -41 36,3 49,6 37
Önnur viðskiptaþjónusta 11,1 12,4 12 50,9 63,1 24
Aðrir þjónustuliðir 20,7 19,0 -9 89,2 82,0 -8
           
Þjónustuinnflutningur 90,7 69,6 -23 428,1 280,3 -35
Samgöngur og flutningar 16,8 14,0 -17 81,8 58,1 -29
Ferðalög 33,1 10,2 -69 178,2 46,1 -74
Önnur viðskiptaþjónusta 16,4 18,4 12 67,7 74,7 10
Aðrir þjónustuliðir 24,4 27,1 11 100,4 101,3 1
             
Þjónustujöfnuður 22,4 -10,9   248,5 39,5  

Mánaðarlegur vöru- og þjónustujöfnuður
Samhliða ársfjórðungsútgáfu á vöruviðskipta- og þjónustujöfnuði uppfærir Hagstofan gögn um mánaðarlegan vöruviðskipta- og þjónustujöfnuð á fyrsta ársfjórðungi 2021. Í mars var áætlað verðmæti útflutnings fyrir vöru- og þjónustuviðskipti 82,4 milljarðar króna en áætlað verðmæti innflutnings vöru- og þjónustuviðskipta 100,7 milljarðar. Vöru- og þjónustujöfnuður var því áætlaður neikvæður um 18,3 milljarða króna í mars 2021.

*Samkvæmt stöðlum greiðslujafnaðar og þjóðhagsreikninga.

Talnaefni