Vöruútflutningur í greiðslujöfnuði* var áætlaður 173,6 milljarðar króna á fjórða ársfjórðungi 2020 en vöruinnflutningur 189,1 milljarður. Vöruviðskiptajöfnuður var því áætlaður neikvæður um 15,5 milljarða króna. Á sama ársfjórðungi var þjónustujöfnuður áætlaður jákvæður um 26,4 milljarða. Útflutt þjónusta var áætluð 103,3 milljarðar króna en innflutt þjónusta 76,9 milljarðar.

Á fjórða ársfjórðungi 2020 var því áætlað verðmæti útflutnings vöru- og þjónustuviðskipta 276,9 milljarðar króna samanborið við 335,8 milljarða á fjórða ársfjórðungi árið áður á gengi hvors árs. Á sama tíma var áætlað verðmæti innflutnings vöru- og þjónustuviðskipta 265,9 milljarðar samanborið við 291,4 milljarða á sama tíma árið áður. Vöru- og þjónustujöfnuður var því áætlaður jákvæður um 10,9 milljarða króna á fjórða ársfjórðungi 2020 en var jákvæður um 44,4 milljarða á sama tíma 2019.

Seinustu tólf mánuði var vöru- og þjónustujöfnuðurinn neikvæður um 17,5 milljarða en var jákvæður um 153,9 milljarða seinustu tólf mánuði þar á undan.

Verðmæti útflutnings og innflutnings vöru og þjónustu (milljarðar króna)
 4.ársfj. 20194.ársfj. 2020Breyting %1. ársfj. 2019 -
4. ársfj. 2019
1. ársfj. 2020 -
4. ársfj. 2020
Breyting %
Útflutningur á vöru- og þjónustu335,8276,9 -181.350,81.002,8 -26
Vöruútflutningur162,7173,6 7653,4628,5 -4
Þjónustuútflutningur173,1103,3 -40697,4374,3 -46
Innflutningur á vöru- og þjónustu291,4265,9 -91.196,91.020,3 -15
Vöruinnflutningur179,8189,1 5759,4718,8 -5
Þjónustuinnflutningur111,676,9 -31437,5301,5 -31
Vöru- og þjónustujöfnuður í greiðslujöfnuði44,410,9 153,9-17,5 

Verðmæti þjónustuútflutnings 46% minna á tólf mánaða tímabili
Verðmæti þjónustuútflutnings á fjórða ársfjórðungi dróst saman um 69,9 milljarða, eða um 40% frá fjórða ársfjórðungi 2019 á gengi hvors árs. Útflutningstekjur af ferðalögum drógust saman um 55,1 milljarð eða um 89% samanborið við fjórða ársfjórðung 2019. Tekjur af samgöngum og flutningum drógust einnig mikið saman á milli ára eða um 21,3 milljarða eða 52%. Samdráttur í útflutningstekjum af farþegaflutningum með flugi vó þar þyngst. Á móti kom að útflutningstekjur af gjöldum vegna notkunar hugverka jukust um 8,4 milljarða eða 30% miðað við fjórða ársfjórðung 2019 sem skýrist af vaxandi tekjum í lyfjaiðnaði.

Verðmæti þjónustuútflutnings á tólf mánaða tímabili, frá janúar til desember 2020, var 374,3 milljarðar og minnkaði um 323,1 milljarð króna miðað við sama tímabil árið áður eða um 46% á gengi hvors árs. Þar vó þyngst samdráttur í útflutningstekjum af ferðalögum um 74% og útflutningstekjum af samgöngum um 54%. Að sama skapi jukust útflutningstekjur af gjöldum vegna notkunar hugverka um 46%. Útflutningstekjur af annarri viðskiptaþjónustu jukust um 27% sem skýrist einkum af auknum útflutningstekjum af rannsókna- og þróunarþjónustu.

Verðmæti þjónustuinnflutnings dróst einnig mikið saman á tólf mánaða tímabili
Verðmæti þjónustuinnflutnings á fjórða ársfjórðungi dróst saman um 34,7 milljarða, eða um 31% frá fjórða ársfjórðungi 2019 á gengi hvors árs. Útgjöld vegna ferðalaga Íslendinga erlendis drógust saman um 35,8 milljarða eða um 77% samanborið við fjórða ársfjórðung 2019. Útgjöld vegna samgangna og flutninga drógust einnig töluvert saman á milli ára, um 3,9 milljarða eða 21%. Á móti kom að þjónustuinnflutningur á annarri viðskiptaþjónustu jókst um 3,3 milljarða, eða 16%, sem skýrist af auknum innflutningi á rannsókna- og þróunarþjónustu.

Verðmæti þjónustuinnflutnings á tólf mánaða tímabili, frá janúar til desember 2020, var 301,5 milljarðar og minnkaði um 136 milljarða króna miðað við sama tímabil árið áður eða um 31% á gengi hvors árs. Vó þar þyngst að útgjöld Íslendinga á ferðalögum erlendis drógust saman um 63% á umræddu 12 mánaða tímabili. Útgjöld vegna samgangna og flutninga drógust svo saman um 27% á meðan þjónustuinnflutningur á annarri viðskiptaþjónustu jókst um 9%.

Verðmæti útflutnings og innflutnings á þjónustu (milljarðar króna)
 4.ársfj. 20194.ársfj. 2020Breyting %1. ársfj. 2019 -
4. ársfj. 2019
1. ársfj. 2020 -
4. ársfj. 2020
Breyting %
        
Þjónustuútflutningur 173,1 103,3 -40 697,4 374,3 -46
Samgöngur og flutningar 41,3 20,0 -52 196,8 91,3 -54
Ferðalög 61,9 6,8 -89 330,4 86,5 -74
Gjöld fyrir notkun hugverka 28,5 37,0 30 35,0 50,9 46
Önnur viðskiptaþjónusta 17,5 17,4 -1 48,5 61,8 27
Aðrir þjónustuliðir 23,9 22,1 -7 86,7 83,8 -3
           
Þjónustuinnflutningur 111,6 76,9 -31 437,5 301,5 -31
Samgöngur og flutningar 18,4 14,6 -21 83,5 61,0 -27
Ferðalög 46,8 10,9 -77 185,1 69,0 -63
Önnur viðskiptaþjónusta 20,7 24,0 16 66,7 72,8 9
Aðrir þjónustuliðir 25,6 27,3 6 102,1 98,7 -3
             
Þjónustujöfnuður 61,5 26,4   259,9 72,8  

Mánaðarlegur vöru- og þjónustujöfnuður
Samhliða ársfjórðungsútgáfu á vöruviðskipta- og þjónustujöfnuði uppfærir Hagstofan gögn um mánaðarlegan vöruviðskipta- og þjónustujöfnuð á fjórða ársfjórðungi 2020. Í desember var áætlað verðmæti útflutnings fyrir vöru- og þjónustuviðskipti 111,9 milljarðar króna en áætlað verðmæti innflutnings vöru- og þjónustuviðskipta 88,4 milljarðar króna. Vöru- og þjónustujöfnuður var því áætlaður jákvæður um 23,5 milljarða króna í desember 2020.

*Samkvæmt stöðlum greiðslujafnaðar og þjóðhagsreikninga.

Talnaefni