FRÉTT UTANRÍKISVERSLUN 04. MARS 2021

Fluttar voru út vörur fyrir 52,6 milljarða króna í febrúar 2020 og inn fyrir 64,5 milljarð cif (59,5 milljarða króna fob) samkvæmt bráðabirgðatölum. Vöruviðskiptin í febrúar, reiknuð á fob/cif verðmæti, voru því óhagstæð um tæpa 12 milljarða króna.

Til samanburðar voru vöruviðskiptin reiknuð á fob/cif verðmæti óhagstæð um 9,3 milljarða króna í febrúar 2020 á gengi hvors árs fyrir sig. Vöruviðskiptajöfnuðurinn í febrúar 2021 var því 2,7 milljörðum óhagstæðari en á sama tíma fyrir ári. Vöruviðskiptajöfnuður síðustu tólf mánaða var óhagstæður um 149,5 milljarða króna sem er 38,9 milljörðum hagstæðari jöfnuður en á tólf mánaða tímabili ári fyrr.

Verðmæti útflutnings jókst um 2,6% á tólf mánaða tímabili
Verðmæti vöruútflutnings í febrúar 2021 jókst um 6,5 milljarða króna, eða um 14,0%, frá febrúar 2020, úr 46,1 milljarði króna í 52,6 milljarða. Verðmæti útfluttra iðnaðarvara jókst um 4,7 milljarða króna, eða 22,1% samanborið við febrúar 2020, og útflutningsverðmæti sjávarafurða jókst um 1,7 milljarða (8,4%).

Verðmæti vöruútflutnings á tólf mánaða tímabili, frá mars 2020 til febrúar 2021, var 629,6 milljarðar króna og hækkaði um 16,0 milljarða króna miðað við sama tímabil ári fyrr eða um 2,6% á gengi hvors árs. Iðnaðarvörur voru 49% alls vöruútflutnings síðustu tólf mánaði og var verðmæti þeirra 1,5% meira en á tólf mánaða tímabili þar á undan. Sjávarafurðir voru 43% alls vöruútflutnings síðustu tólf mánuði en verðmæti þeirra jókst um 5,3% á milli tólf mánaða tímabila. Verðmæti útflutnings í fiskeldi jókst um 14,6% á sama tímabili.

Verðmæti vöruinnflutnings dróst saman um 2,9% á tólf mánaða tímabili
Verðmæti vöruinnflutnings nam 64,5 milljörðum króna í febrúar 2021 samanborið við 55,4 milljarða í febrúar 2020. Verðmæti skipainnflutnings nam 1,3 milljörðum króna í febrúar 2021 en var óverulegt fyrir ári síðan. Verðmæti fjárfestingavara utan flutningstækja jókst um 33,0% samanborið við febrúar 2020.

Verðmæti vöruinnflutnings síðustu tólf mánuði var 779,1 milljarður króna og minnkaði um 22,9 milljarða miðað við tólf mánuði þar á undan eða 2,9% á gengi hvors árs fyrir sig. Mestu munar um samdrátt í innflutningi á eldsneyti.

Vert er að hafa í huga að hér er um bráðabirgðatölur að ræða. Niðurstöður gætu breyst eftir endurskoðun í lok mánaðar einkum í innflutningi með viðbótargögnum frá Skattinum.

Verðmæti út- og innflutnings á tólf mánaða tímabili
Milljarðar króna á gengi hvors ársMars 2019 - febrúar 2020Mars 2020 - febrúar 2021Breyting frá fyrra tímabili (%)
Útflutningur alls613,6 629,6 2,6
Sjávarafurðir257,0 270,6 5,3
Landbúnaðarafurðir þ.m.t. fiskeldi 31,8 36,7 15,5
Iðnaðarvörur300,8 305,4 1,5
Aðrar vörur24,0 17,0 -29,4
Innflutningur alls802,0 779,1 -2,9
Matvörur og drykkjarvörur78,9 81,9 3,8
Hrávörur og rekstrarvörur, ót.a.229,5 240,9 4,9
Eldsneyti og smurolíur98,4 46,2 -53,0
Fjárfest.vörur (þó ekki flutn.tæki)169,5 179,5 5,9
Flutningatæki112,0 94,5 -15,6
Neysluvörur ót.a.113,3 135,6 19,7
Vörur ót.a (t.d. endursendar vörur) 0,4 0,6 36,6
Vöruskiptajöfnuður-188,4 -149,5

Breytt framsetning
Hagstofa Íslands hefur samkvæmt hefðum innanlands birt vöruviðskiptajöfnuð út frá fob-verðmætum.1 Við birtingu á gögnum fyrir árið 2021 verður breyting þar á í samræmi við alþjóðlega staðla um vöruviðskipti. Vöruviðskiptajöfnuður verður reiknaður út frá fob-verðmætum útflutnings og cif-verðmætum2 innflutnings. Umfjöllun í fréttatilkynningum um vöruviðskipti munu því breytast í samræmi við breyttar áherslur. Ný tafla er aðgengileg á vef Hagstofu Íslands undir heitinu Verðmæti út- og innflutnings eftir mánuðum 2011-2021 (FOB/CIF) (UTA06001.px) og kemur hún í stað taflnanna: Verðmæti út- og innflutnings eftir mánuðum 2010-2020 (UTA06004.px) og Vöruviðskipti við útlönd, bráðabirgðatölur mánaðar (UTA01100.px) Á nýju ári verður einnig tekin upp sú nýbreytni að mánaðarleg birting bæði lokatalna og bráðabirgðatalna verður miðuð við breytingu síðustu tólf mánaða. Í þessari frétt er tólf mánaða tímabilið mars 2020 til febrúar 2021 borið saman við tímabilið mars 2019 til febrúar 2020. Jafnframt verður gerður samanburður á milli sömu mánaða eins og verið hefur.

1 FOB (free on board): Seljandi ber kostnað af því að koma vörunni til hafnar og um borð í flutningaskip. Þar tekur kaupandi við henni og greiðir meðal annars fyrir að flytja hana með skipinu og raunar allan kostnað sem fellur til eftir að varan er komin um borð í skip.
2 CIF (cost, insurance, freight): Seljandi ber kostnað af því að koma vörunni til tiltekinnar hafnar og að tryggja hana á leiðinni en kaupandi tekur þar við vörunni og greiðir meðal annars innflutningsgjöld ef einhver eru.

Talnaefni

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar eru veittar í síma 528 1151 , netfang utanrikisverslun@hagstofa.is

Deila


Öllum eru heimil afnot af fréttatilkynningunni. Vinsamlegast getið heimildar.