Fluttar voru út vörur fyrir 49,2 milljarða króna í janúar 2020 og inn fyrir 54 milljarða króna CIF (50,1 milljarð króna FOB) sem var aukning um tæpa 7 milljarða frá birtingu bráðabirgðatalna í upphafi mánaðar. Vöruviðskiptin í janúar, reiknuð á FOB/CIF verðmæti, voru því óhagstæð um 4,8 milljarða króna. Breyting frá bráðabirgðatölum er til komin vegna gagna um innflutning sem bárust eftir útgáfu bráðabirgðatalna. Unnið er að bættum tímanleika gagna þannig að frávik á milli útgáfu bráðabirgðatalna í upphafi mánaðar og útgáfu um vöruviðskipti í lok mánaðar séu sem minnst.

Til samanburðar voru vöruviðskiptin reiknuð á FOB/CIF verðmæti óhagstæð um 8,7 milljarða króna í janúar 2020 á gengi hvors árs fyrir sig. Vöruviðskiptajöfnuðurinn í janúar 2021 var því 3,9 milljörðum króna hagstæðari en á sama tíma fyrir ári. Vöruviðskiptajöfnuður síðustu tólf mánaða var óhagstæður um 146,8 milljarða en þó 52,2 milljörðum króna hagstæðari en á tólf mánaða tímabili ári fyrr.

Verðmæti útflutnings jókst á tólf mánaða tímabili
Verðmæti vöruútflutnings í janúar 2021 jókst um 2,2 milljarða, eða um 4,7% frá janúar 2020, úr 47,0 milljörðum króna í 49,2 milljarða. Verðmæti útfluttra iðnaðarvara jókst um 1,9 milljarða króna, eða um 7,6% samanborið við janúar 2020, en samdráttur varð í útflutningsverðmæti sjávarafurða um 1,1 milljarð (5,9%).

Verðmæti vöruútflutnings á tólf mánaða tímabili, frá febrúar 2020 til janúar 2021, var 623,2 milljarðar króna og hækkaði um 10,9 milljarða króna miðað við sama tímabil ári fyrr eða um 1,8% á gengi hvors árs. Munaði þar mestu um aukið verðmæti í útflutningi sjávarafurða og landbúnaðarvara, þar með talið í fiskeldi. Iðnaðarvörur voru 48,3% alls vöruútflutnings síðustu tólf mánaði og var verðmæti þeirra 0,4% minna en á tólf mánaða tímabili þar á undan. Sjávarafurðir voru 43,1% alls vöruútflutnings síðustu tólf mánuði en verðmæti þeirra jókst um 5,0% á milli tólf mánaða tímabila.

Verðmæti vöruinnflutnings dróst saman um 5,1% á tólf mánaða tímabili
Verðmæti vöruinnflutnings nam 54 milljörðum króna í janúar 2021 samanborið við 55,7 milljarða króna í janúar 2020. Verðmæti innflutts eldsneytis og smurolíu dróst saman um 49,8% og verðmæti flutningatækja var 46,8% lægra en í janúar 2020. Verðmæti innfluttra hrá- og rekstrarvara jókst hins vegar um 26% samanborið við janúar 2020.

Verðmæti vöruinnflutnings síðustu tólf mánuði var 770 milljarðar og lækkaði um 41,2 milljarða króna miðað við tólf mánuði þar á undan eða 5,1% á gengi hvors árs fyrir sig. Mestu munaði um samdrátt í innflutningi á eldsneyti.

Breytt framsetning
Hagstofa Íslands hefur samkvæmt hefðum innanlands birt vöruviðskiptajöfnuð út frá FOB-verðmætum.1 Við birtingu á gögnum fyrir árið 2021 verður breyting þar á í samræmi við alþjóðlega staðla um vöruviðskipti. Vöruviðskiptajöfnuður verður reiknaður út frá FOB verðmætum útflutnings og CIF-verðmætum2 innflutnings. Umfjöllun í fréttatilkynningum um vöruviðskipti munu því breytast í samræmi við breyttar áherslur. Ný tafla er aðgengileg á vef Hagstofu Íslands undir heitinu Verðmæti út- og innflutnings eftir mánuðum 2011-2021 (FOB/CIF) (UTA06001.px) og kemur hún í stað taflanna: Verðmæti út- og innflutnings eftir mánuðum 2010-2020 (UTA06004.px) og Vöruviðskipti við útlönd, bráðabirgðatölur mánaðar (UTA01100.px) Á nýju ári verður einnig tekin upp sú nýbreytni að mánaðarleg birting bæði lokatalna og bráðabirgðatalna verður miðuð við breytingu síðustu tólf mánaða. Í þessari frétt er tólf mánaða tímabilið febrúar 2020 til janúar 2021 borið saman við tímabilið febrúar 2019 til janúar 2020. Jafnframt verður gerður samanburður á milli sömu mánaða eins og verið hefur.

Verðmæti út- og innflutnings á tólf mánaða tímabili
Milljarðar króna á gengi hvors ársFebrúar 2019 - janúar 2020Febrúar 2020 - janúar 2021Breyting, %
Útflutningur alls fob612,2 623,2 1,8
Sjávarafurðir256,1 268,9 5,0
Landbúnaðarvörur30,7 36,2 18,0
Iðnaðarvörur302,0 300,7 -0,4
Aðrar vörur23,4 17,4 -25,4
Innflutningur alls fob811,2 770,0 -5,1
Matvörur og drykkjarvörur77,7 81,4 4,7
Hrávörur og rekstrarvörur, ót.a.235,0 238,6 1,5
Eldsneyti og smurolíur99,5 46,5 -53,3
Fjárfest.vörur (þó ekki flutn.tæki)174,3 175,6 0,8
Flutningatæki111,5 94,2 -15,5
Neysluvörur ót.a.112,7 133,1 18,1
Vörur ót.a (t.d. endursendar vörur)0,4 0,6 38,5
Vöruviðskiptajöfnuður-199,0 -146,8

1 FOB (free on board) þá ber seljandi kostnað af því að koma vörunni til hafnar og um borð í flutningaskip. Þar tekur kaupandi við henni og greiðir meðal annars fyrir að flytja hana með skipinu og raunar allan kostnað sem fellur til eftir að varan er komin um borð í skip.
2 CIF (cost, insurance, freight). Þá ber seljandi kostnað af því að koma vörunni til tiltekinnar hafnar og að tryggja hana á leiðinni en kaupandi tekur þar við vörunni og greiðir meðal annars innflutningsgjöld ef einhver eru.

Talnaefni