FRÉTT UTANRÍKISVERSLUN 06. ÁGÚST 2021

Fluttar voru út vörur fyrir 68,6 milljarða króna fob í júlí 2021 og inn fyrir 84,7 milljarða króna cif (78,4 milljarða króna fob) samkvæmt bráðabirgðatölum. Vöruviðskiptin í júlí, reiknuð á fob/cif-verðmæti, voru því óhagstæð um 16,1 milljarð króna.

Til samanburðar voru vöruviðskiptin reiknuð á fob/cif-verðmæti óhagstæð um 18,8 milljarða króna í júlí 2020 á gengi hvors árs fyrir sig. Vöruskiptajöfnuðurinn í júlí 2021 var því 2,7 milljörðum hagstæðari en á sama tíma fyrir ári. Vöruskiptajöfnuður síðustu tólf mánaða var óhagstæður um 170,8 milljarða króna sem er 7,8 milljarða króna óhagstæðari jöfnuður en á tólf mánaða tímabili ári fyrr.

Verðmæti útflutnings jókst um 15% á tólf mánaða tímabili
Verðmæti vöruútflutnings í júlí 2021 jókst um 21,9 milljarða króna, eða um 46,8%, frá júlí 2020, úr 46,8 milljörðum króna í 68,7 milljarða. Verðmæti útfluttra iðnaðarvara jókst um 17,6 milljarða króna, eða 70,7% samanborið við júlí 2020, og munar þar mest um aukið útflutningsverðmæti áls og kísiljárns. Útflutningsverðmæti sjávarafurða jókst um 2,1 milljarð, eða um 11%, og munar þar mestu um aukið verðmæti uppsjávarfisks.

Verðmæti vöruútflutnings á tólf mánaða tímabili, frá ágúst 2020 til júlí 2021, var 690,4 milljarðar króna og hækkaði um 90,1 milljarð króna miðað við sama tímabil ári fyrr eða um 15% á gengi hvors árs.. Iðnaðarvörur voru 48% alls vöruútflutnings síðustu tólf mánaði og var verðmæti þeirra 13,5% meira en á tólf mánaða tímabili þar á undan. Sjávarafurðir voru 42% alls vöruútflutnings síðustu tólf mánuði en verðmæti þeirra jókst um 14,2% á milli tólf mánaða tímabila. Verðmæti útflutnings í fiskeldi jókst um 9,7 milljarða, eða 36,8%, á sama tímabili og var um 5% af heildarútflutningsverðmæti síðustu tólf mánaða.

Verðmæti vöruinnflutnings jókst um 12,8% á tólf mánaða tímabili
Verðmæti vöruinnflutnings nam 84,7 milljörðum króna í júlí 2021 samanborið við 65,6 milljarða í júlí í fyrra. Verðmæti flutningstækja (þar með talið skipa og flugvéla) jókst um 6,9 milljarða króna (77,2 %), verðmæti hrá- og rekstrarvara jókst um 3,7 milljarða (18,8%) og verðmæti eldsneytis jókst um 3,3 milljarða króna (99%). Aðrir liðir tóku minni breytingum.

Verðmæti vöruinnflutnings síðustu tólf mánuði var 861,2 milljarðar króna og jókst um 97,9 milljarða króna miðað við tólf mánuði þar á undan eða 12,8% á gengi hvors árs fyrir sig. Aukningin á þessu tólf mánaða tímabili er mest í hrá- og rekstrarvörum, fjárfestingarvörum og neysluvörum en á móti er samdráttur í eldsneyti.

Meðaltal gengisvísitölu1 síðustu tólf mánuði var 200,1 og var gengið 5,8% veikara en á fyrra tólf mánaða tímabili þegar meðaltal gengisvísitölu var 189,9. Gengið styrktist aftur á móti um 6,7% í júlí (191,8) samanborið við júlí 2020 (205,5). Í þessari frétt er um bráðabirgðatölur að ræða og niðurstöður gætu breyst eftir endurskoðun í lok mánaðar.

Verðmæti út- og innflutnings á tólf mánaða tímabili
Milljarðar króna á gengi hvors árságúst 2019 - júlí 2020ágúst 2020 - júlí 2021Breyting frá fyrra tímabili (%)
Útflutningur alls fob600,3 690,4 15,0
Sjávarafurðir256,0 292,4 14,2
Landbúnaðarafurðirþ.m.t. fiskeldi32,1 44,3 37,8
Iðnaðarvörur294,2 333,8 13,5
Aðrar vörur18,0 20,0 11,2
Innflutningur alls cif763,3 861,2 12,8
Matvörur og drykkjarvörur78,5 86,7 10,5
Hrávörur og rekstrarvörur, ót.a.224,8 260,3 15,8
Eldsneyti og smurolíur74,0 45,6 -38,4
Fjárfest.vörur (þó ekki flutn.tæki)163,6 197,2 20,5
Flutningatæki104,8 116,6 11,2
Neysluvörur ót.a.117,0 148,6 27,1
Vörur ót.a (t.d. endursendar vörur)0,6 0,3 -57,0
Vöruskiptajöfnuður-163,0-170,8

1 Heimild: Seðlabanki Íslands- Gengisvísitala (Vísitala meðalgengis - viðskiptavog þröng).

Talnaefni

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar eru veittar í síma 5281157 , netfang utanrikisverslun@hagstofa.is

Deila


Öllum eru heimil afnot af fréttatilkynningunni. Vinsamlegast getið heimildar.