FRÉTT UTANRÍKISVERSLUN 07. DESEMBER 2022

Fluttar voru út vörur fyrir 78,9 milljarða króna fob í nóvember 2022 og inn fyrir 120,9 milljarða króna cif (110,6 milljarða króna fob) samkvæmt bráðabirgðatölum. Vöruviðskiptin í nóvember, reiknuð á fob/cif-verðmæti, voru því óhagstæð um 42,0 milljarða króna. Til samanburðar voru vöruviðskiptin óhagstæð um 28,5 milljarða króna í nóvember 2021 á gengi hvors árs fyrir sig. Vöruskiptajöfnuðurinn í nóvember 2022 var því 13,5 milljörðum óhagstæðari en á sama tíma fyrir rúmu ári. Vöruskiptajöfnuður síðustu tólf mánaða var óhagstæður um 327,8 milljarða króna sem er 108,7 milljörðum óhagstæðari jöfnuður en á tólf mánaða tímabili ári fyrr.

Verðmæti útflutnings jókst um 31% á tólf mánaða tímabili
Verðmæti vöruútflutnings í nóvember 2022 jókst um 6,8 milljarða króna, eða um 9,5%, frá nóvember 2021, úr 72,1 milljarði króna í 78,9 milljarða. Mesta aukingin á milli ára var verðmæti útfluttra iðnaðarvara sem hækkaði um 4,5 milljarða króna eða um 12% samanborið við nóvember 2021 en útflutningur iðnaðarvara var 53,4% af heildarútflutningi. Verðmæti útflutnings í fiskeldi jókst um 3,0 milljarða króna eða um 121% samanborið við nóvember 2021.

Verðmæti vöruútflutnings á tólf mánaða tímabili frá desember 2021 til nóvember 2022 var 977,3 milljarðar króna og jókst um 231,1 milljarð króna miðað við sama tímabil ári fyrr eða um 31% á gengi hvors árs. Iðnaðarvörur voru 57% alls vöruútflutnings síðustu tólf mánuði og jókst verðmæti þeirra um 47% frá fyrra tólf mánaða tímabili. Sjávarafurðir voru 35% alls vöruútflutnings síðustu tólf mánuði en verðmæti þeirra jókst um 15,3% í samanburði við fyrra tólf mánaða tímabil.

Verðmæti vöruinnflutnings jókst um 35,2% á tólf mánaða tímabili
Verðmæti vöruinnflutnings nam 120,9 milljörðum króna í nóvember 2022 samanborið við 100,6 milljörðum í nóvember 2021 og jókst því um 20,3 milljarða króna eða um 20,2%. Verðmæti fjárfestingarvara (utan flutningstækja) nam 32,6 milljörðum króna sem er aukning um 9,0 milljarða króna (38,3%), verðmæti hrá- og rekstrarvöru nam 29,2 milljörðum króna og jókst um 0,9 milljarða (3,1%) og verðmæti innflutts eldsneytis nam 15,0 milljörðum og jókst um 6,5 milljarða króna (77%) samanborið við nóvember 2021.

Verðmæti vöruinnflutnings á tólf mánaða tímabili frá desember 2021 til nóvember 2022 var 1.305,2 milljarðar króna og jókst um 339,8 milljarða miðað við sama tímabil ári fyrr eða um 35,2% á gengi hvors árs fyrir sig. Aukningin á tímabilinu var mest í eldsneyti, hrá- og rekstrarvörum og fjárfestingavörum.

Meðaltal gengisvísitölu1 á tólf mánaða tímabili var 189,7 og var gengið 3,4% sterkara en á tólf mánaða tímabili ári fyrr þegar meðaltal gengisvísitölu var 196,5. Gengið styrktist um 0,6% í nóvember (196,0) samanborið við nóvember 2021 (197,2).

Meðferð leigusamninga er tengjast utanríkisverslun er til endurskoðunar og mun sú endurskoðun hafa áhrif á bæði vöruskipta- og þjónustujöfnuð.

1 Heimild: Seðlabanki Íslands - Gengisvísitala (Vísitala meðalgengis - viðskiptavog þröng).

Talnaefni

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar eru veittar í síma 5281152 , netfang utanrikisverslun@hagstofa.is

Deila


Öllum eru heimil afnot af fréttatilkynningunni. Vinsamlegast getið heimildar.