FRÉTT UTANRÍKISVERSLUN 04. NÓVEMBER 2021

Fluttar voru út vörur fyrir 73 milljarða króna fob í október 2021 og inn fyrir 85,5 milljarða króna cif (78 milljarða króna fob) samkvæmt bráðabirgðatölum. Vöruviðskiptin í október, reiknuð á fob/cif-verðmæti, voru því óhagstæð um 12,5 milljarða króna.

Til samanburðar voru vöruviðskiptin óhagstæð um 9,5 milljarða króna í október 2020 á gengi hvors árs fyrir sig. Vöruskiptajöfnuðurinn í október 2021 var því 3 milljörðum óhagstæðari en á sama tíma fyrir ári. Vöruskiptajöfnuður síðustu tólf mánaða var óhagstæður um 210,6 milljarða króna sem er 54,1 milljarði króna óhagstæðari jöfnuður en á tólf mánaða tímabili ári fyrr.

Verðmæti útflutnings jókst um 19,1% á tólf mánaða tímabili
Verðmæti vöruútflutnings í október 2021 jókst um 11,6 milljarða króna, eða um 18,8%, frá október 2020, úr 61,4 milljarði króna í 73 milljarða. Verðmæti útfluttra iðnaðarvara jókst um 11,1 milljarð króna, eða 37,8% samanborið við október 2020, og munar þar mest um aukið útflutningsverðmæti áls.

Verðmæti vöruútflutnings á tólf mánaða tímabili, frá nóvember 2020 til október 2021, var 720,9 milljarðar króna og hækkaði um 115,8 milljarða króna miðað við sama tímabil ári fyrr eða um 19,1% á gengi hvors árs. Iðnaðarvörur voru 51% alls vöruútflutnings síðustu tólf mánaði og var verðmæti þeirra 24,1% meira en á tólf mánaða tímabili þar á undan. Sjávarafurðir voru 40% alls vöruútflutnings síðustu tólf mánuði en verðmæti þeirra jókst um 9,7% á milli tólf mánaða tímabila. Verðmæti útflutnings í fiskeldi jókst um 8,6 milljarða, eða 30,4%, á sama tímabili og var um 5% af heildarútflutningsverðmæti síðustu tólf mánaða.

Verðmæti vöruinnflutnings jókst um 22,3% á tólf mánaða tímabili
Verðmæti vöruinnflutnings nam 85,5 milljörðum króna í október 2021 samanborið við 70,9 milljarða í október í fyrra. Verðmæti fjárfestingavara jókst um 5,1 milljarð króna (33,1%), verðmæti eldsneytis jókst um 4,7 milljarða króna (128,3%) og verðmæti flutningstækja um 1,5 milljarða (19,1%).

Verðmæti vöruinnflutnings síðustu tólf mánuði var 931,5 milljarðar króna og jókst um 170 milljarða króna miðað við tólf mánuði þar á undan eða 22,3% á gengi hvors árs fyrir sig. Aukningin á þessu tólf mánaða tímabili var mest í hrá- og rekstrarvörum, fjárfestingarvörum og flutningatækjum.

Meðaltal gengisvísitölu1 síðustu tólf mánuði var 197,6 og var gengið 0,3% veikara en á fyrra tólf mánaða tímabili þegar meðaltal gengisvísitölu var 197,0. Gengið styrktist aftur á móti um 5,9% í október (198,4) samanborið við október 2020 (210,7). Í þessari frétt er um bráðabirgðatölur að ræða og niðurstöður gætu breyst eftir endurskoðun í lok mánaðar.

Verðmæti út- og innflutnings á tólf mánaða tímabili
Milljarðar króna á gengi hvors ársNóvember 2019 - október 2020Nóvember 2020 - október 2021Breyting frá fyrra tímabili, %
Útflutningur alls fob605,0 720,9 19,1
Sjávarafurðir260,7 285,9 9,7
Landbúnaðarafurðir þ.m.t. eldisfiskur34,3 45,5 32,5
Iðnaðarvörur294,5 365,6 24,1
Aðrar vörur15,5 23,9 54,2
Innflutningur alls cif761,5 931,5 22,3
Matvörur og drykkjarvörur80,0 88,0 10,0
Hrávörur og rekstrarvörur, ót.a.230,2 268,2 16,5
Eldsneyti og smurolíur57,8 64,0 10,8
Fjárfest.vörur (þó ekki flutn.tæki)166,9 212,8 27,5
Flutningatæki101,4 143,2 41,3
Neysluvörur ót.a.124,6 153,2 22,9
Vörur ót.a (t.d. endursendar vörur)0,6 0,3 -57,7
Vöruskiptajöfnuður-156,5-210,6

1 Heimild: Seðlabanki Íslands - Gengisvísitala (Vísitala meðalgengis - viðskiptavog þröng).

Talnaefni

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar eru veittar í síma 5281152 , netfang utanrikisverslun@hagstofa.is

Deila


Öllum eru heimil afnot af fréttatilkynningunni. Vinsamlegast getið heimildar.