FRÉTT UTANRÍKISVERSLUN 30. SEPTEMBER 2021

Fluttar voru út vörur fyrir 55,8 milljarða króna fob í ágúst 2021 og inn fyrir 92,1 milljarð króna cif (86,4 milljarða króna fob). Vöruviðskiptin í ágúst, reiknuð á fob/cif-verðmæti, voru því óhagstæð um 36,3 milljarða króna.

Til samanburðar voru vöruviðskiptin reiknuð á fob/cif-verðmæti óhagstæð um 17,5 milljarða króna í ágúst 2020 á gengi hvors árs fyrir sig. Vöruskiptajöfnuðurinn í ágúst 2021 var því 18,8 milljörðum óhagstæðari en á sama tíma fyrir ári. Vöruskiptajöfnuður síðustu tólf mánaða var óhagstæður um 206,4 milljarða króna sem er 41,8 milljörðum króna óhagstæðari jöfnuður en á tólf mánaða tímabili ári fyrr.

Verðmæti útflutnings jókst um 17,5% á tólf mánaða tímabili
Verðmæti vöruútflutnings í ágúst 2021 jókst um 11,8 milljarða króna, eða um 26,7%, frá ágúst 2020, úr 44,1 milljarði króna í 55,8 milljarða. Verðmæti útfluttra iðnaðarvara jókst um 9,5 milljarða króna, eða 45% samanborið við ágúst 2020, og munar þar mest um aukið útflutningsverðmæti áls. Útflutningsverðmæti sjávarafurða minnkaði um rúman milljarð, eða um 5,3%, og munar þar mestu um lækkun á verðmæti frystra flaka og fiskimjöls. Á móti kemur aukið verðmæti í ferskum fiski og frystum.

Verðmæti vöruútflutnings á tólf mánaða tímabili, frá september 2020 til ágúst 2021, var 702,7 milljarðar króna og hækkaði um 104,5 milljarða króna miðað við sama tímabil ári fyrr eða um 17,5% á gengi hvors árs. Iðnaðarvörur voru 48,8% alls vöruútflutnings síðustu tólf mánaði og var verðmæti þeirra 17,8% meira en á tólf mánaða tímabili þar á undan. Sjávarafurðir voru 41,5% alls vöruútflutnings síðustu tólf mánuði en verðmæti þeirra jókst um 12,4% á milli tólf mánaða tímabila. Verðmæti útflutnings í fiskeldi jókst um 11 milljarða, eða 42,3%, á sama tímabili og var 5,3% af heildarútflutningsverðmæti síðustu tólf mánaða.

Verðmæti vöruinnflutnings jókst um 19,2% á tólf mánaða tímabili
Verðmæti vöruinnflutnings nam 92,1 milljarði króna í ágúst 2021 samanborið við 61,5 milljarða í ágúst í fyrra. Verðmæti flutningstækja jókst um 7,2 milljarða króna (114,7%), verðmæti hrá- og rekstrarvara jókst um 10,2 milljarð (59,6%) og verðmæti eldsneytis jókst um 4,4 milljarða króna (87%).

Verðmæti vöruinnflutnings síðustu tólf mánuði var 909,1 milljarður króna og jókst um 146,3 milljarða króna miðað við tólf mánuði þar á undan eða 19,2% á gengi hvors árs fyrir sig. Aukningin á þessu tólf mánaða tímabili var mest í hrá- og rekstrarvörum, fjárfestingarvörum og neysluvörum en á móti var samdráttur í eldsneyti.

Meðaltal gengisvísitölu1 síðustu tólf mánuði var 199,7 og var gengið 3,9% veikara en á fyrra tólf mánaða tímabili þegar meðaltal gengisvísitölu var 192,2. Gengið styrktist aftur á móti um 7% í ágúst (193,8) samanborið við ágúst 2020 (208,5).

Verðmæti út- og innflutnings á tólf mánaða tímabili
Milljarðar króna á gengi hvors ársSeptember 2019-ágúst 2020September 2020-ágúst 2021Breyting, %
Útflutningur alls fob598,2702,717,5
Sjávarafurðir259,2291,312,4
Landbúnaðarvörur (þ.m.t. eldisfiskur)32,045,642,6
Iðnaðarvörur290,9342,817,8
Aðrar vörur16,123,042,6
Innflutningur alls cif762,8909,119,2
Matvörur og drykkjarvörur80,587,78,8
Hrávörur og rekstrarvörur, ót.a.225,6269,619,5
Eldsneyti og smurolíur68,156,4-17,2
Fjárfest.vörur (þó ekki flutn.tæki)164,3202,923,5
Flutningatæki103,9141,135,8
Neysluvörur ót.a.119,7151,126,3
Vörur ót.a (t.d. endursendar vörur)0,60,3-59,3
Vöruskiptajöfnuður-164,6-206,4 

1 Heimild: Seðlabanki Íslands - gengisvísitala (Vísitala meðalgengis - viðskiptavog þröng).

Talnaefni

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar eru veittar í síma 5281152 , netfang utanrikisverslun@hagstofa.is

Deila


Öllum eru heimil afnot af fréttatilkynningunni. Vinsamlegast getið heimildar.