Gefin hafa verið út Hagtíðindi með niðurstöðum úr rannsókn á útgjöldum heimilanna árin 2003-2005. Niðurstöður eru sundurliðaðar eftir búsetu, heimilisgerð, tekju- og útgjaldahópum. Heildarniðurstöður eru bornar saman við útgjaldarannsóknina 2002-2004 og hlutfall matarútgjalda heimilanna athugað sérstaklega.

Neysluútgjöld á heimili árin 2003–2005 hafa hækkað um 7,0% frá tímabilinu 2002–2004. Á sama tíma hefur meðalstærð heimilis minnkað úr 2,58 einstaklingum í 2,50 og hafa útgjöld á mann því hækkað um 10,2%.

Hlutfall matar og drykkjarvöru í heimilisútgjöldum heldur áfram að lækka, úr 14,4% 2002-2004 í 12,9% 2003-2005. Hlutfall húsnæðis, hita og rafmagns hefur hækkað úr 22,9% í 25,4%.

Ráðstöfunartekjur meðalheimilisins í rannsókninni eru um 365 þúsund krónur á mánuði, tæpar 146 þúsund krónur á mann. Ráðstöfunartekjur flestra hópa eru hærri en útgjöld þeirra en neysluútgjöldin eru að meðaltali um 94% af ráðstöfunartekjum.

Í úrtaki voru um 3.600 heimili, 1.773 þeirra tóku þátt í rannsókninni og var svörun því tæplega 50%.

Rannsókn á útgjöldum heimilanna 2003-2005 - Hagtíðindi

Talnaefni