FRÉTT VERÐLAG 29. SEPTEMBER 2016

Vísitala neysluverðs miðuð við verðlag í september 2016 er 438,5 stig (maí 1988=100) og hækkaði um 0,48% frá fyrri mánuði. Vísitala neysluverðs án húsnæðis er 396,1 stig og lækkaði hún um 0,10% frá ágúst.

Kostnaður við búsetu í eigin húsnæði (reiknuð húsaleiga) hækkaði um 3,3% (áhrif á vísitölu 0,51%), verð á fötum og skóm hækkaði um 4,7% (0,19%) og vörur og þjónusta tengd tómstundum og menningu hækkuðu um 1,0% (0,11%). Flugfargjöld til útlanda lækkuðu um 16,6% (-0,22%).

Hækkunin á reiknaðri húsaleigu er að hluta til komin vegna leiðréttingar. Í mars 2016 hækkaði reiknuð húsaleiga um 0,01%. Þá voru gerð mistök sem ollu því að megin verðbreytingin milli febrúar og mars var ekki tekin með í niðurstöðurnar fyrr en í apríl 2016. Þannig fór inn eins mánaðar tímatöf í útreikning reiknaðrar húsaleigu. Tímatöfin uppgötvaðist í september og er leiðrétt með því að taka tveggja mánaða verðbreytingu inn í niðurstöður september. Raunhækkun liðarins milli ágúst og september er 1,5% (0,24%) en hækkun um 1,8% (0,27%) er verðbreyting á milli júlí og ágúst.

Síðastliðna tólf mánuði hefur vísitala neysluverðs hækkað um 1,8% en vísitalan án húsnæðis hefur lækkað um 0,4%.

Vísitala neysluverðs samkvæmt útreikningi í september 2016, sem er 438,5 stig, gildir til verðtryggingar í nóvember 2016. Vísitala fyrir eldri fjárskuldbindingar, sem breytast eftir lánskjaravísitölu, er 8.658 stig fyrir nóvember 2016.

Vísitala neysluverðs eftir eðli og uppruna 2016
Undirvísitölur mars 1997=100     Breyting síðustu 12 mánuði
     
        Áhrif á vísit.
  Ágúst September %
         
Vísitala neysluverðs 244,5 245,7 1,8 1,8
Þar af:        
Innlendar vörur og grænmeti 226,4 225,8 1,8 0,3
Búvörur og grænmeti 214,4 214,1 1,7 0,1
Innlendar vörur án búvöru 234,8 233,9 2,1 0,2
Innfluttar vörur alls 187,1 187,7 -2,8 -1,0
Innfluttar vörur án áfengis og tóbaks  177,0 177,7 -3,3 -1,0
Dagvara 217,8 217,3 0,2 0,0
Breytingar vísitölu neysluverðs 2015-2016
Maí 1988 = 100   Umreiknað til árshækkunar miðað við hækkun vísitölunnar
    Breytingar í hverjum mánuði, %
    Síðasta mánuð, % Síðustu 3 mánuði, % Síðustu 6 mánuði, % Síðustu  12 mánuði, %
  Vísitala
2015            
September 430,6 -0,4 -4,6 1,2 2,0 1,9
Október 430,9 0,1 0,8 0,8 1,8 1,8
Nóvember 429,4 -0,3 -4,1 -2,7 0,6 2,0
Desember 430,8 0,3 4,0 0,2 0,7 2,0
2016            
Janúar 428,3 -0,6 -6,7 -2,4 -0,8 2,1
Febrúar 431,2 0,7 8,4 1,7 -0,5 2,2
Mars 432,8 0,4 4,5 1,9 1,0 1,5
Apríl 433,7 0,2 2,5 5,1 1,3 1,6
Maí 435,5 0,4 5,1 4,0 2,9 1,7
Júní 436,3 0,2 2,2 3,3 2,6 1,6
Júlí 434,9 -0,3 -3,8 1,1 3,1 1,1
Ágúst 436,4 0,3 4,2 0,8 2,4 0,9
September 438,5 0,5 5,9 2,0 2,7 1,8

Talnaefni

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar eru veittar í síma 528 1200 , netfang neysluverd@hagstofa.is

Deila


Öllum eru heimil afnot af fréttatilkynningunni. Vinsamlegast getið heimildar.