Samkvæmt Vinnumarkaðsrannsókn Hagstofu Íslands voru í júlí 2014 að jafnaði 195.500 manns á vinnumarkaði. Af þeim voru 189.200 starfandi og 6.400 án vinnu og í atvinnuleit. Atvinnuþátttaka mældist 84,9%, hlutfall starfandi 82,1% og atvinnuleysi var 3,3%. Samanburður mælinga í júlí 2013 og 2014 sýnir að atvinnuþátttaka jókst um 0,9 prósentustig og hlutfall starfandi jókst um 1,1 stig. Hlutfall atvinnulausra minnkaði á sama tíma um 0,4 prósentustig.

Í júlí 2014 var atvinnuleysi á meðal 16-24 ára 4,6% á meðan það var 3% hjá 25 ára og eldri.

Flæðirit – Vinnumarkaður 16-74 ára í júlí 2014

Árstíðaleiðrétt atvinnuleysi 4,4% í júlí 2014
Þegar leiðrétt er fyrir árstíðasveiflum var fjöldi fólks á vinnumarkaði 187.200 í júlí 2014 sem jafngildir 82,2% atvinnuþátttöku, sem er litlu lægri en hún var í júní en þá var þátttakan 82,5%. Fjöldi atvinnulausra í júlí var 8.300 og fækkaði um 1.400 manns frá því í júní 2014. Hlutfall atvinnulausra var 4,4% í júlí en var 5,2% í júní. Fjöldi starfandi fólks í júlí var 179.000, eða 78,6%, en var 178.400 í júní. Samkvæmt árstíðaleiðréttingu minnkaði atvinnuleysi um 0,7 prósentustig á milli mánaða og hlutfall starfandi jókst um 0,4 prósentustig.

Þegar leitni árstíðaleiðréttinga á vinnumarkaðstölum síðastliðinna 6 mánaða er skoðuð sést að enn dregur úr hlutfalli og fjölda atvinnulausra á meðan hlutfall og fjöldi starfandi fólks eykst og fólki utan vinnumarkaðar fækkar.

Framkvæmd og aðferð
Mælingar sýna að íslenskur vinnumarkaður breytist reglulega í tilteknum mánuðum og stafar breytileikinn af ýmsum árstíðabundnum þáttum, eins og sjá má á myndunum hér að framan. Árstíðaleiðrétting er tölfræðileg aðferð sem leitast við að aðgreina þessar árstíðabundnu sveiflur frá óreglulegum breytingum. Leiðrétting gerir samanburð á milli samliggjandi mánaða mun raunhæfari og segir betur um hvert tölurnar stefna. Vegna eðli árstíðaleiðréttinga hafa nýjar mælingar áhrif á alla tímaröðina. Hagstofa Íslands notar Tramo-Seats aðferð við árstíðaleiðréttingu.

Júní 2014 nær til fimm vikna, frá 30. júní til 3. ágúst 2014. Úrtakið var 1.524 einstaklingar á aldrinum 16–74 ára sem valdir voru af handahófi úr þjóðskrá. Þegar frá eru taldir þeir sem voru látnir eða búsettir erlendis reyndist nettóúrtakið 1.500 einstaklingar. Alls fengust nothæf svör frá 1.153 einstaklingum sem jafngildir 76,9% af endanlegri svörun. Allar tölur hafa verið vegnar eftir kyni og aldri. Vikmörk mánaðarlegra niðurstaðna um atvinnuþátttöku eru ±2%, hlutfall starfandi ±2,1% og atvinnuleysi ±1,1%. Allar fjöldatölur eru afrúnaðar að næsta hundraði.

Tafla 1.  Vinnumarkaður í júlí - mæling
Öryggisbil  Öryggisbil  Öryggisbil 
  2012 (±95%)  2013 (±95%)  2014 (±95%) 
Alls 16-74 ára
Atvinnuþátttaka 84,3 2,3 84,0 2,3 84,9 2
Hlutfall starfandi 80,5 2,5 81,0 2,4 82,1 2,1
Atvinnuleysi 4,4 1,4 3,6 1,1 3,3 1,1
Vinnustundir 43,3 1,4 43,3 1,4 41,9 1,2
Vinnuafl 188.400 5.100 191.100 5.100 195.500 4.500
Starfandi 180.100 5.500 184.100 5.500 189.200 4.900
Atvinnulausir 8.400 2.600 6.900 2.500 6.400 2.200
Utan vinnumarkaðar 35.200 5.100 36.400 5.100 34.800 4.500
Áætlaður mannfjöldi 223.600 227.400 230.400

Tafla 2.  Vinnumarkaður síðustu 6 mánuði - árstíðaleiðrétting
   
  feb.14 mar.14 apr.14 maí.14 jún.14 júl.14
Alls 16-74 ára
Atvinnuþátttaka 80,1 81,1 80,0 82,5 82,5 82,2
Hlutfall starfandi 76,6 76,5 75,9 78,5 78,2 78,6
Atvinnuleysi 4,4 5,7 5,1 4,9 5,2 4,4
Vinnustundir 39,7 39,9 40,0 39,7 40,0 39,5
Vinnuafl 184.000 186.900 183.400 188.000 188.100 187.200
Starfandi 175.800 176.200 174.000 178.800 178.400 179.000
Atvinnulausir 8.200 10.600 9.400 9.200 9.700 8.300
Utan vinnumarkaðar 45.600 43.500 45.700 39.800 39.900 40.500
Áætlaður mannfjöldi 229.500 230.300 229.200 227.800 228.000 227.700

Tafla 3.  Vinnumarkaður síðustu 6 mánuði - árstíðaleiðrétt leitni
   
  feb.14 mar.14 apr.14 maí.14 jún.14 júl.14
Alls 16-74 ára
Atvinnuþátttaka 80,9 81,0 81,3 81,7 81,9 82,0
Hlutfall starfandi 76,6 76,8 77,2 77,6 77,8 78,0
Atvinnuleysi 5,3 5,2 5,1 5,0 5,0 4,9
Vinnustundir 39,8 39,8 39,8 39,8 39,8 39,8
Vinnuafl 185.100 185.400 186.100 187.100 188.000 188.600
Starfandi 175.400 175.700 176.500 177.700 178.600 179.200
Atvinnulausir 9.800 9.700 9.500 9.400 9.400 9.300
Utan vinnumarkaðar 43.800 43.500 42.700 42.000 41.500 41.300
Áætlaður mannfjöldi 229.000 228.900 228.800 229.000 229.500 229.900

Talnaefni