Atvinnuleysi 2,7%
Á fjórða ársfjórðungi 2005 voru að meðaltali 4.400 manns án vinnu og í atvinnuleit eða 2,7% vinnuaflsins. Atvinnuleysi mældist 3,0% hjá körlum en 2,2% hjá konum. Þegar litið er til aldurs var atvinnuleysið mest meðal fólks á aldrinum 16-24 ára, eða 7,9%.

Á fjórða ársfjórðungi 2004 mældist atvinnuleysi 2,5%. Atvinnuleysi karla var þá 2,1% en 2,9% hjá konum. Atvinnuleysi var mest meðal fólks á aldrinum 16-24 ára eða 6,9%.

Starfandi fólk 161.500 og atvinnuþátttaka 81,7%
Fjöldi starfandi á fjórða ársfjórðungi 2005 var 161.500 manns og fjölgaði um 5.200 frá sama tíma ári áður. Á vinnumarkaði voru alls 165.900 manns sem jafngildir 81,7% atvinnuþátttöku. Atvinnuþátttaka karla var 85,5% en kvenna 77,9%. Til þeirra sem eru á vinnumarkaði teljast bæði þeir sem eru starfandi og atvinnulausir.

Á fjórða ársfjórðungi 2004 mældist atvinnuþátttaka 79,7%. Hjá körlum var atvinnuþátttaka 84,3% en 75,2% hjá konum. Fólki á vinnumarkaði fjölgaði um 5.600 manns frá fjórða fjórðungi fyrra árs til jafnlengdar á þessu ári, mest í yngsta aldurshópnum eða um 3.000 manns.

Vinnutími 41,5 klst. á viku
Á fjórða ársfjórðungi 2005 var meðalfjöldi vinnustunda 41,5 klst. hjá þeim sem voru við vinnu í viðmiðunarvikunni, 47,3 klst. hjá körlum en 34,9 klst. hjá konum.

Á fjórða ársfjórðungi 2004 var fjöldi vinnustunda 41,3 klst., 46,8 klst. hjá körlum en 34,6 klst. hjá konum.

Framkvæmd
Frá og með ársbyrjun 2003 hefur Hagstofan framkvæmt samfellda vinnumarkaðsrannsókn sem gefur niðurstöður fyrir hvern ársfjórðung. Fjórði ársfjórðungur 2005 nær til 13 vikna, frá 3. október til 25. desember. Heildarúrtakið var 3.914 manns á aldrinum 16–74 ára sem valdir voru af handahófi úr þjóðskrá. Þegar frá eru taldir þeir sem voru látnir eða búsettir erlendis reyndist nettóúrtakið vera 3.794 einstaklingar. Alls fengust nothæf svör frá 3.146 einstaklingum sem jafngildir 82,9% endanlegri svörun. Allar tölur hafa verið vegnar eftir kyni og aldri.

Talnaefni