Alls voru 6.750 laus störf á íslenskum vinnumarkaði á þriðja ársfjórðungi 2023 samkvæmt starfaskráningu Hagstofu Íslands. Á sama tíma voru 243.460 störf mönnuð og hlutfall lausra starfa því 2,7% (sjá öryggisbil í töflu). Lausum störfum fjölgaði um 340 frá öðrum ársfjórðungi 2023 og hlutfall lausra starfa hækkaði um 0,1 prósentustig. Samanburður við þriðja ársfjórðung 2023 sýnir að lausum störfum fækkaði um 2.310 á milli ára og hlutfall lausra starfa dróst saman um 1,0 prósentustig.

Hlutfallsleg eftirspurn eftir starfsfólki var mest á meðal rekstraraðila í Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð. Laus störf í atvinnugreininni voru 1.690 talsins og hlutfall lausra starfa 8,6%. Niðurstöður starfaskráningar sýna að fjöldi lausra starfa í greininni var nánast óbreyttur á milli ára eða 10 færri störf 2023. Fjöldi mannaðra starfa jókst um 1.570 á milli ára og hlutfall lausra starfa dróst saman um 0,8 prósentustig.

Um gögnin
Starfaskráning Hagstofu Íslands er ársfjórðungsleg úrtaksrannsókn sem nær til allra lögaðila á Íslandi sem eru með fleiri en einn starfsmann í vinnu á viðmiðunardegi rannsóknarinnar. Valið er í úrtak einu sinni á ári í byrjun hvers árs á grundvelli fyrirtækjaskrár Hagstofu Íslands ársins á undan. Viðmiðunardagur starfaskráningar fyrir þriðja ársfjórðung 2023 var 15. ágúst 2023. Alls fengust 576 svör og var svarhlutfall 92%.

Upplýsingar um fjölda mannaðra starfa byggja á staðgreiðslugögnum sem eru bráðabirgðatölur þangað til tólf mánuðir hafa liðið frá viðmiðunartímabili. Eftir þann tíma eru þær festar og metnar áreiðanleg lýsing á þýðistölum. Fyrirhugað er að endurskoða tölurnar á þriggja ára fresti ef markverðar breytingar hafa orðið á eldri tölum.

Við túlkun á fjölda og hlutfalli lausra starfa þarf að hafa í huga að um úrtaksrannsókn er að ræða. Því þarf að hafa 95% öryggisbil til hliðsjónar við túlkun á niðurstöðum.

Talnaefni