Atvinnuþátttaka 83,1%
Á öðrum ársfjórðungi 2014 voru að jafnaði 189.900 manns á aldrinum 16–74 ára á vinnumarkaði og fjölgaði um 0,8% frá sama tíma ári áður eða um 1.600 manns. Jafngildir þetta 83,1% atvinnuþátttöku. Fjöldi fólks utan vinnumarkaðar var 38.500 og hefur því fólki fækkað um 1,6% frá fyrra ári eða um 600 manns. Atvinnuþátttaka kvenna var 79,4% og karla 86,9%.

Á öðrum ársfjórðungi 2013 voru alls 188.300 á vinnumarkaði eða 83,3% atvinnuþátttaka og utan vinnumarkaðar voru þá 37.900. Atvinnuþátttaka kvenna var 79,9% og karla 86,5%.

Á vinnumarkaði eða til vinnuaflsins teljast bæði þeir sem eru starfandi og atvinnulausir. Atvinnuþátttaka er hlutfall starfandi og atvinnulausra (vinnuafl) af mannfjölda 16-74 ára.

Starfandi fólki fjölgar
Á öðrum ársfjórðungi 2014 voru 178.700 manns starfandi eða 78,2% af mannfjölda. Hlutfall starfandi kvenna var 74,6% og starfandi karla 81,8%.
Frá öðrum ársfjórðungi 2013 fjölgaði starfandi fólki um 1,8% eða um 3.200 manns og hlutfall þess af mannfjölda jókst um 0,7 prósentustig.

Dregur úr atvinnuleysi
Á öðrum ársfjórðungi 2014 voru að meðaltali 11.300 manns án vinnu og í atvinnuleit eða 5,9% vinnuaflsins. Atvinnuleysi mældist 6% hjá konum og 5,9% hjá körlum. Samanburður annars ársfjórðungs 2014 við sama ársfjórðung 2013 sýnir að atvinnulausum fækkaði um 1.600 og hlutfallið lækkað um 0,9 prósentustig.

Lítillega dregur úr langtímaatvinnuleysi
Þeir sem hafa verið atvinnulausir í 12 mánuði eða lengur eru skilgreindir sem langtímaatvinnulausir. Þegar litið er til undangengins árs þá hefur dregið lítillega úr langtímaatvinnuleysi hvað fjölda varðar. Á öðrum ársfjórðungi 2014 höfðu um 1.800 manns verið langtímaatvinnulausir eða 0,9% vinnuaflsins samanborið við 2.000 eða 1,1% vinnuaflsins á öðrum ársfjórðungi 2013.

Atvinnulausir teljast þeir sem voru án atvinnu í viðmiðunarviku könnunarinnar, þ.e. höfðu hvorki atvinnu né voru í vinnu (í eina klukkustund eða lengur) sem launþegi eða sjálfstætt starfandi, eru að leita að vinnu og geta hafið störf innan tveggja vikna eða hafa fengið starf sem hefst innan 3 mánaða. Einstaklingar sem eru ekki í vinnu en eru í námi flokkast atvinnulausir ef þeir uppfylla skilyrðin hér að ofan. Fólk telst vera starfandi ef það hefur unnið eina klukkustund eða meira í viðmiðunarviku könnunar eða verið fjarverandi frá starfi sem það gegnir að öllu jöfnu.

Hagtíðindi
Þessar niðurstöður eru meðal efnis í nýju hefti Hagtíðinda um vinnumarkað á öðrum ársfjórðungi 2014.

Atvinnuþátttaka, atvinnuleysi og fjöldi starfandi á 2. ársfjórðungi
  2011 2012 2013 2014
  2. ársfj. 2. ársfj. 2. ársfj. 2. ársfj. Öryggisbil ±
Atvinnuþátttaka, % 83,0 82,9 83,3 83,1 1,1
Hlutfall starfandi 76,0 76,9 77,6 78,2 1,3
Atvinnuleysi, % 8,5 7,2 6,8 5,9 0,9
Vinnuafl, áætl. fjöldi 185.900 185.500 188.300 189.900 2.600
Starfandi, áætl. fjöldi 170.100 172.200 175.500 178.700 3.000
Atvinnulausir, áætl. fjöldi 15.800 13.300 12.900 11.300 1.700
Starfandi í fullu starfi, áætl. fjöldi 132.200 132.800 136.300 142.100 2.700
Starfandi í hlutastarfi, áætl. fjöldi 37.900 39.400 39.200 36.500 2.700
Heildarvinnutími, klst. 40,0 39,8 40,5 40,1 0,7
Vinnutími í fullu starfi, klst. 44,2 44,1 45,2 44,1 0,7
Vinnutími í hlutastarfi, klst. 24,9 24,4 23,4 23,8 1,2
Utan vinnumarkaðar, áætl. fjöldi 38.000 38.300 37.900 38.500 2.600
Mannfjöldi, áætl. fjöldi 224.000 223.800 226.200 228.500
Hlutföll eru reiknuð af fjöldatölum áður en þær eru námundaðar á næsta hundrað.

Framkvæmd
Annar ársfjórðungur 2014 nær til 13 vikna, frá 31. mars til 29. júní 2014. Heildarúrtakið var 3.955 manns á aldrinum 16–74 ára sem valdir voru af handahófi úr þjóðskrá. Þegar frá eru taldir þeir sem voru látnir eða búsettir erlendis reyndist nettóúrtakið 3.854 einstaklingar. Alls fengust nothæf svör frá 3.009 einstaklingum sem jafngildir 78,1% af endanlegri svörun. Allar tölur hafa verið vegnar eftir kyni og aldri. Vikmörk niðurstaðna um atvinnuþátttöku eru ±1,1%, hlutfall starfandi ±1,3% og atvinnuleysi ±0,9%.

Vinnumarkaður á 2. ársfjórðungi 2014 - Hagtíðindi

Talnaefni