Atvinnuþátttaka 82,4%
Á þriðja ársfjórðungi 2014 voru að jafnaði 190.400 manns á aldrinum 16–74 ára á vinnumarkaði og fjölgaði um 1% frá sama tíma ári áður eða um 1.900 manns. Jafngildir þetta 82,4% atvinnuþátttöku. Fjöldi fólks utan vinnumarkaðar var 40.800 og er það fjölgun um 1.500 manns frá fyrra ári eða um 3,8%. Atvinnuþátttaka kvenna var 79,4% og karla 85,3%.

Á þriðja ársfjórðungi 2013 voru alls 188.500 á vinnumarkaði eða 82,7% atvinnuþátttaka og utan vinnumarkaðar voru þá 39.300. Atvinnuþátttaka kvenna var þá 79,8% og karla 85,7%.

Á vinnumarkaði eða til vinnuaflsins teljast bæði þeir sem eru starfandi og atvinnulausir. Atvinnuþátttaka er hlutfall starfandi og atvinnulausra (vinnuafl) af mannfjölda 16-74 ára.


 

Dregur úr fjölgun starfandi fólks
Á þriðja ársfjórðungi 2014 voru 182.800 manns starfandi eða 79,1% af mannfjölda. Hlutfall starfandi kvenna var 75,7% og starfandi karla 82,3%.

Frá öðrum ársfjórðungi 2013 fjölgaði starfandi fólki um 1,4% eða um 2.600 manns, en hlutfall þess af mannfjölda stóð hins vegar í stað á milli ára.


Enn dregur úr atvinnuleysi
Á þriðja ársfjórðungi 2014 voru að meðaltali 7.700 manns án vinnu og í atvinnuleit eða 4% vinnuaflsins. Atvinnuleysi mældist 4,5% hjá konum og 3,5% hjá körlum. Samanburður þriðja ársfjórðungs 2014 við sama ársfjórðung 2013 sýnir að atvinnulausum fækkaði um 600 og hlutfallið lækkaði um 0,4 prósentustig.

Atvinnuleysi hefur ekki mælst jafn lágt í ársfjórðungum síðan á fjórða ársfjórðungi 2008, en þá mældist atvinnuleysi einnig 4%.


 

Nokkuð hefur dregið úr langtímaatvinnuleysi
Þeir sem hafa verið atvinnulausir í 12 mánuði eða lengur eru skilgreindir sem langtímaatvinnulausir. Þegar litið er til síðustu 12 mánaða hefur dregið nokkuð úr langtímaatvinnuleysi hvað fjölda varðar. Á þriðja ársfjórðungi 2014 höfðu um 900 manns verið langtímaatvinnulausir eða 0,5% vinnuaflsins samanborið við 1.900 eða 1% vinnuaflsins á þriðja ársfjórðungi 2013. Langtímaatvinnuleysi hefur ekki mælst jafn lágt síðan á þriðja ársfjórðungi 2009. 

Atvinnulausir teljast þeir sem voru án atvinnu í viðmiðunarviku könnunarinnar, þ.e. höfðu hvorki atvinnu né voru í vinnu (í eina klukkustund eða lengur) sem launþegi eða sjálfstætt starfandi, eru að leita að vinnu og geta hafið störf innan tveggja vikna eða hafa fengið starf sem hefst innan 3 mánaða. Einstaklingar sem eru ekki í vinnu en eru í námi flokkast atvinnulausir ef þeir uppfylla skilyrðin hér að ofan. Fólk telst vera starfandi ef það hefur unnið eina klukkustund eða meira í viðmiðunarviku könnunar eða verið fjarverandi frá starfi sem það gegnir að öllu jöfnu.

Hagtíðindi
Þessar niðurstöður eru meðal efnis í nýju hefti Hagtíðinda um vinnumarkað á þriðja ársfjórðungi 2014.

Atvinnuþátttaka, atvinnuleysi og fjöldi starfandi á 3. ársfjórðungi
  2011 2012 2013 2014
  3. ársfj. 3. ársfj. 3. ársfj. 3. ársfj. Öryggisbil ±
Atvinnuþátttaka, % 81,1 81,3 82,7 82,4 1,2
Hlutfall starfandi 76,3 77,2 79,1 79,1 1,3
Atvinnuleysi, % 5,9 5,0 4,4 4,0 0,8
Vinnuafl, áætl. fjöldi 182.600 181.800 188.500 190.400 2.800
Starfandi, áætl. fjöldi 171.900 172.700 180.200 182.800 3.000
Atvinnulausir, áætl. fjöldi 10.700 9.100 8.300 7.700 1.500
Starfandi í fullu starfi, áætl. fjöldi 134.500 135.600 144.000 145.200 2.800
Starfandi í hlutastarfi, áætl. fjöldi 37.300 37.100 36.200 37.500 2.800
Heildarvinnutími, klst. 41,1 40,9 41,8 41,1 0,7
Vinnutími í fullu starfi, klst. 45,7 45,3 45,9 45,3 0,7
Vinnutími í hlutastarfi, klst. 24,5 24,1 24,5 24,3 1,3
Utan vinnumarkaðar, áætl. fjöldi 42.600 41.800 39.300 40.800 2.800
Mannfjöldi, áætl. fjöldi 225.200 223.700 227.800 231.200
Hlutföll eru reiknuð af fjöldatölum áður en þær eru námundaðar á næsta hundrað.

Framkvæmd
Þriðji ársfjórðungur 2014 nær til 13 vikna, frá 30. júní til 28. september 2014. Heildarúrtakið var 3.938 manns á aldrinum 16–74 ára sem valdir voru af handahófi úr þjóðskrá. Þegar frá eru taldir þeir sem voru látnir eða búsettir erlendis reyndist nettóúrtakið 3.859 einstaklingar. Alls fengust nothæf svör frá 3.026 einstaklingum sem jafngildir 78,4% af endanlegri svörun. Allar tölur hafa verið vegnar eftir kyni og aldri. Vikmörk niðurstaðna um atvinnuþátttöku eru ±1,2 prósentustig, hlutfall starfandi ±1,3 stig, atvinnuleysi ±0,8 stig og vinnutíma ±0,7 klukkustundir.

Vinnumarkaður á 3. ársfjórðungi 2014 - Hagtíðindi

Talnaefni