Atvinnuþátttaka 82,7%
Á fjórða ársfjórðungi 2013 voru að jafnaði 184.600 manns á aldrinum 16–74 ára á vinnumarkaði og fjölgaði um 4,4% frá sama tíma ári áður eða um 7.800 manns. Jafngildir þetta 80,7% atvinnuþátttöku. Fjöldi fólks utan vinnumarkaðar var 44.200 og hefur því fólki fækkað um 7,5% frá fyrra ári eða um 3.600 manns. Atvinnuþátttaka kvenna var 78,2% og karla 83,1%.

Á fjórða ársfjórðungi 2012 voru alls 176.800 á vinnumarkaði eða 78,7% atvinnuþátttaka og utan vinnumarkaðar voru þá 47.800. Atvinnuþátttaka kvenna var 76,1% og karla 81,3%.

Á vinnumarkaði eða til vinnuaflsins teljast bæði þeir sem eru starfandi og atvinnulausir. Atvinnuþátttaka er hlutfall starfandi og atvinnulausra (vinnuafl) af mannfjölda 16-74 ára.


 

Starfandi fólki fjölgar
Á fjórða ársfjórðungi 2013 voru að meðaltali 8.400 manns án vinnu og í atvinnuleit eða 4,5% vinnuaflsins. Atvinnuleysi mældist 4,4% hjá konum og 4,6% hjá körlum. Fjöldi starfandi á fjórða ársfjórðungi 2013 var 176.200 manns eða 77% af mannfjölda. Hlutfall starfandi kvenna var 74,7% og starfandi karla 79,3%.

Samanburður fjórða ársfjórðungs 2013 við sama ársfjórðung 2012 sýnir að meðalfjöldi atvinnulausra stendur í stað, en þeir voru 8.400. Hlutfall atvinnulausra lækkaði þó um 0,2 prósentustig. Starfandi fólki fjölgaði hins vegar nokkuð á þessu tímabili eða um 7.800 sem er 4,6% og hlutfall starfandi hækkaði um 2 prósentustig.


 

Dregur úr langtímaatvinnuleysi
Þeir sem hafa verið atvinnulausir í 12 mánuði eða lengur eru skilgreindir sem langtímaatvinnulausir. Þegar litið er til síðustu fimm ársfjórðunga þá hefur dregið nokkuð úr langtímaatvinnuleysi. Á fjórða ársfjórðungi 2013 höfðu um 2.000 manns verið langtímaatvinnulausir eða 1,1% vinnuaflsins samanborið við 2.500 eða 1,4% vinnuaflsins á fjórða ársfjórðungi 2012.


 

Atvinnulausir teljast þeir sem voru án atvinnu í viðmiðunarviku könnunarinnar, þ.e. höfðu hvorki atvinnu né voru í vinnu (í eina klukkustund eða lengur) sem launþegi eða sjálfstætt starfandi, eru að leita að vinnu og geta hafið störf innan tveggja vikna eða hafa fengið starf sem hefst innan 3 mánaða. Einstaklingar sem eru ekki í vinnu en eru í námi flokkast atvinnulausir ef þeir uppfylla skilyrðin hér að ofan. Fólk telst vera starfandi ef það hefur unnið eina klukkustund eða meira í viðmiðunarviku könnunar eða verið fjarverandi frá starfi sem það gegnir að öllu jöfnu.

Hagtíðindi
Þessar niðurstöður eru meðal efnis í nýju hefti Hagtíðinda um vinnumarkað á fjórða ársfjórðungi 2013.

Atvinnuþátttaka, atvinnuleysi og fjöldi starfandi á 4. ársfjórðungi
  2010 2011 2012 2013
  4. ársfj. 4. ársfj. 4. ársfj. 4. ársfj. Öryggisbil ±
Atvinnuþátttaka, % 80,0 78,5 78,7 80,7 1,2
Hlutfall starfandi 74,1 73,8 75,0 77,0 1,3
Atvinnuleysi, % 7,4 6,0 4,7 4,5 0,8
Vinnuafl, áætl. fjöldi 179.100 176.000 176.800 184.600 2.800
Starfandi, áætl. fjöldi 165.900 165.400 168.400 176.200 3.100
Atvinnulausir, áætl. fjöldi 13.200 10.600 8.400 8.400 1.500
Starfandi í fullu starfi, áætl. fjöldi 118.000 123.700 126.800 129.300 2.700
Starfandi í hlutastarfi, áætl. fjöldi 47.800 41.600 41.600 46.900 2.700
Heildarvinnutími, klst. 38,3 39,2 38,7 38,9 0,7
Vinnutími í fullu starfi, klst. 44,4 44,6 44,2 44,9 0,7
Vinnutími í hlutastarfi, klst. 22,6 22,7 21,7 21,8 1,0
Utan vinnumarkaðar, áætl. fjöldi 44.800 48.100 47.800 44.200 2.800
Mannfjöldi, áætl. fjöldi 223.900 224.100 224.600 228.800
Hlutföll eru reiknuð af fjöldatölum áður en þær eru námundaðar á næsta hundrað.


Framkvæmd
Fjórði ársfjórðungur 2013 nær til 13 vikna, frá 30. september til 29. desember 2013. Heildarúrtakið var 3.913 manns á aldrinum 16–74 ára sem valdir voru af handahófi úr þjóðskrá. Þegar frá eru taldir þeir sem voru látnir eða búsettir erlendis reyndist nettóúrtakið 3.831 einstaklingar. Alls fengust nothæf svör frá 3.082 einstaklingum sem jafngildir 80,4% af endanlegri svörun. Allar tölur hafa verið vegnar eftir kyni og aldri. Vikmörk niðurstaðna um atvinnuþátttöku eru ±1,2%, hlutfall starfandi ±1,3%, atvinnuleysi ±0,8%.

Vinnumarkaður á 4. ársfjórðungi 2013 - Hagtíðindi

Talnaefni