Samkvæmt Vinnumarkaðsrannsókn Hagstofu Íslands voru að jafnaði 194.200 manns á aldrinum 16-74 ára á vinnumarkaði í febrúar 2016, sem jafngildir 82,3% atvinnuþátttöku. Af þeim voru 188.300 starfandi og 5.900 án vinnu og í atvinnuleit. Hlutfall starfandi af mannfjölda var 79,8% og hlutfall atvinnulausra af vinnuafli var 3,1%. Samanburður mælinga fyrir febrúar 2015 og 2016 sýnir að það fjölgaði í vinnuaflinu um 7.300 manns, atvinnuþátttakan jókst því um 1,5 prósentustig. Fjöldi starfandi jókst um 9.800 og hlutfallið af mannfjölda um 2,6 stig. Atvinnulausum fækkaði um sem nemur 2.500 manns og hlutfall þeirra af vinnuaflinu lækkaði um 1,4 stig.

Flæðirit – Vinnumarkaður 16-74 ára febrúar 2016Samtala undirliða þarf ekki að koma heim við heildartölur vegna námundunar.

Árstíðaleiðrétt atvinnuleysi 3,2% í febrúar
Samkvæmt árstíðaleiðréttingu var fjöldi fólks á vinnumarkaði 196.700 í febrúar 2016 sem jafngildir 83% atvinnuþátttöku og er nánast sama tala og í janúar 2016. Samkvæmt árstíðaleiðréttingu var hlutfall starfandi fólks 80,4% og lækkaði um 0,6 prósentustig á milli janúar og febrúar 2016. Á sama tíma jókst hlutfall atvinnulausra um 0,5 stig, úr 2,6% í 3,2%. Þegar horft á leitni tölur síðustu sex mánuða þá sýna vinnuaflstölur frá að því í september 2015 hefur atvinnulausum fækkað um 1.200 manns á meðan starfandi fólki hefur fjölgað um 5.700.

 

 

 

Framkvæmd og aðferð
Mælingar sýna að íslenskur vinnumarkaður breytist reglulega í tilteknum mánuðum, eins og sjá má á myndunum hér að framan, og stafar breytileikinn af ýmsum árstíðabundnum þáttum. Árstíðaleiðrétting er tölfræðileg aðferð sem leitast við að aðgreina árstíðabundnar sveiflur frá óreglulegum breytingum. Árstíðaleiðréttingin gerir samanburð á milli samliggjandi mánaða mun raunhæfari og segir betur um hvert tölurnar stefna. Vegna eðli árstíðaleiðréttinga hafa nýjar mælingar áhrif á alla tímaröðina. Hagstofa Íslands notar Tramo-Seats aðferð við árstíðaleiðréttingu.

Febrúar 2016 nær til fjögurra vikna, eða frá 1. til 28. febrúar. Úrtakið var 1.222 einstaklingar á aldrinum 16–74 ára sem valdir voru af handahófi úr þjóðskrá. Þegar frá eru taldir þeir sem voru látnir eða búsettir erlendis reyndist nettóúrtakið 1.176 einstaklingar. Alls fengust nothæf svör frá 867 einstaklingum sem jafngildir 73,7% af endanlegri svörun. Allar tölur hafa verið vegnar eftir kyni og aldri. Vikmörk mánaðarlegra niðurstaðna um atvinnuþátttöku eru ±2,5 stig, hlutfall starfandi ±2,6 stog og atvinnuleysi ±1,3 stig. Allar fjöldatölur eru afrúnaðar að næsta hundraði.
Allar tölur fyrir fyrstu tvo mánuði nýjasta ársfjórðungs eru bráðabrigðatölur þar til ársfjórðungi lýkur.

Tafla 1.  Vinnumarkaður í febrúar - mæling
    Öryggisbil    Öryggisbil    Öryggisbil 
  2014 (±95%)  2015 (±95%)  2016 (±95%) 
Alls 16-74 ára            
Atvinnuþátttaka 79,0 2,5 80,8 2,5 82,3 2,5
Hlutfall starfandi 75,6 2,7 77,2 2,7 79,8 2,6
Atvinnuleysi 4,3 1,5 4,5 1,3 3,1 1,3
Vinnustundir 39,1 1,2 39,7 1,3 40,0 1,3
Vinnuafl 181.200 5.800 186.900 5.700 194.200 5.800
Starfandi 173.400 6.200 178.500 6.200 188.300 6.200
Atvinnulausir 7.800 2.700 8.400 2.900 5.900 2.600
Utan vinnumarkaðar 48.000 5.800 44.400 5.700 41.800 5.800
Áætlaður mannfjöldi 229.200 231.300 236.000

 

Tafla 2.  Vinnumarkaður síðustu 6 mánuðir — árstíðaleiðrétting
   
  sep.15 okt.15 nóv.15 des.15 jan.16 feb.16
Alls 16-74 ára            
Atvinnuþátttaka 82,8 82,0 83,2 82,4 83,1 83,0
Hlutfall starfandi 79,3 78,7 79,6 80,5 80,9 80,4
Atvinnuleysi 4,2 4,1 4,3 2,2 2,6 3,2
Vinnustundir 40,4 40,5 40,3 40,4 40,7 40,4
Vinnuafl 190.600 190.400 194.900 191.300 196.800 196.700
Starfandi 182.600 182.700 186.500 187.100 191.700 190.400
Atvinnulausir 8.000 7.700 8.400 4.200 5.200 6.200
Utan vinnumarkaðar 39.500 41.700 39.300 41.000 40.000 40.200
Áætlaður mannfjöldi 230.100 232.100 234.100 232.300 236.800 236.900

 

Tafla 3.  Vinnumarkaður síðustu 6 mánuðir — árstíðaleiðrétt leitni
   
  sep.15 okt.15 nóv.15 des.15 jan.16 feb.16
Alls 16-74 ára            
Atvinnuþátttaka 82,6 82,6 82,7 82,8 82,8 82,8
Hlutfall starfandi 79,4 79,6 79,8 80,0 80,2 80,3
Atvinnuleysi 3,8 3,7 3,5 3,3 3,2 3,1
Vinnustundir 40,3 40,3 40,4 40,4 40,4 40,4
Vinnuafl 191.100 191.600 192.800 194.000 195.000 195.600
Starfandi 183.800 184.500 186.000 187.600 188.800 189.500
Atvinnulausir 7.300 7.100 6.800 6.400 6.200 6.100
Utan vinnumarkaðar 40.300 40.300 40.200 40.400 40.500 40.500
Áætlaður mannfjöldi 231.500 231.900 233.000 234.400 235.500 236.100

Talnaefni