Atvinnuleysi var 2,5% í júlí
Áætlað er að 212.900 manns á aldrinum 16–74 ára hafi að jafnaði verið á vinnumarkaði í júlí 2018, samkvæmt vinnumarkaðsrannsókn Hagstofu Íslands, en það jafngildir 84,3% atvinnuþátttöku. Af þeim voru 207.600 starfandi og 5.300 án vinnu og í atvinnuleit. Hlutfall starfandi af mannfjölda var 82,2% og hlutfall atvinnulausra af vinnuafli var 2,5%.

Samanburður mælinga fyrir júlí 2017 og 2018 sýnir að vinnuaflið jókst um 11.300 manns en hlutfall þess af mannfjölda hækkaði um 0,7 prósentustig. Fjöldi starfandi jókst um 8.100 manns en þrátt fyrir það þá lækkaði hlutfall þeirra af mannfjölda um 0,6 prósentustig.

Atvinnulausir í júlí 2018 mældust 3.200 fleiri en í sama máuði árið 2017. Hér ber að taka fram að í júlí 2017 voru óvenju fáir án atvinnu og í atvinnuleit samkvæmt vinnumarkaðsrannsókn Hagstofunnar, eða 2.100 manns. Alls voru 39.700 utan vinnumarkaðar í júlí 2018 og stendur fjöldinn nánast í stað frá því í júlí 2017 þegar þeir voru 39.500.

Flæðirit — Vinnumarkaður 16–74 ára, júlí 2018

Samtala undirliða þarf ekki að koma heim við heildartölur vegna námundunar. Öryggisbil (95%), atvinnuleysi: Alls ±1,1; karlar ±1,2; konur ±1,9.

Árstíðaleiðrétt atvinnuleysi var 3,7% í júlí 2018
Íslenskur vinnumarkaður sveiflast reglulega milli mánaða vegna árstíðabundinna þátta. Samkvæmt árstíðaleiðréttum tölum var fjöldi fólks á vinnumarkaði 206.400 í júlí 2018. Atvinnuþáttaka var því 81,9% í júlí, og jókst um 0,9 prósentustig frá því í júní. Áætlaður fjöldi atvinnulausra í júlí var samkvæmt árstíðaleiðréttingunni 7.700 eða 3,7%. Leiðrétt hlutfall starfandi fólks í júní 2018 var 78,8%, sem er 0,7 prósentustigum hærra en það var í júní. Eins og myndirnar hér að neðan sýna þá stendur leitni síðustu mánaða nánast í stað þrátt fyrir nokkrar sveiflur í mælingum á vinnuafli. Enn má því segja að íslenskar vinnuaflstölur séu nokkuð stöðugar.

Framkvæmd
Vinnumarkaðsrannsóknin í júlí 2018 nær til fjögurra vikna, frá 2. til og með 29. júlí. Í úrtak völdust af handahófi 1.549 einstaklingar á aldrinum 16–74 ára sem höfðu lögheimili á Íslandi. Þegar frá eru taldir þeir sem voru látnir eða reyndust búsettir erlendis var nettóúrtakið 1.521 einstaklingar. Alls fengust nothæf svör frá 1.001 einstaklingi og jafngildir það 65,8% svarhlutfalli.
Allar tölur hafa verið vegnar eftir kyni og aldri. Vikmörk mánaðarlegra niðurstaðna mælinga fyrir júní 2018 um atvinnuþátttöku eru ±2,2 prósentustig, hlutfall starfandi ±2,3 prósentustig og atvinnuleysi ±1,1 prósentustig. Allar fjöldatölur eru námundaðar að næsta hundraði. Tölur fyrir fyrstu tvo mánuði nýjasta ársfjórðungsins (júlí og ágúst) eru bráðabirgðatölur þar til ársfjórðungi lýkur.

Tafla 1.  Vinnumarkaður í júlí — mæling
    Öryggisbil    Öryggisbil    Öryggisbil 
  2016 (±95%)  2017 (±95%)  2018 (±95%) 
Alls 16–74 ára            
Atvinnuþátttaka 85,8 2 83,6 2,1 84,3 2,2
Hlutfall starfandi 84,0 2,2 82,7 2,2 82,2 2,3
Atvinnuleysi 2,0 1 1,0 1,3 2,5 1,3
Vinnustundir 42,5 1,3 41,7 1,2 42,6 1,1
Vinnuafl 202.000 4.800 201.600 5.000 212.900 5.400
Starfandi 197.900 5.100 199.500 5.400 207.600 5.900
Atvinnulausir 4.100 2.000 2.100 2.200 5.300 2.700
Utan vinnumarkaðar 33.500 4.800 39.500 5.000 39.700 5.400
Áætlaður mannfjöldi 235.500 241.100 252.600
Tafla 2.  Vinnumarkaður síðustu 6 mánuði — árstíðaleiðrétting
  feb.18 mar.18 apr.18 maí.18 jún.18 júl.18
Alls 16–74 ára            
Atvinnuþátttaka 80,9 82,2 82,3 81,0 80,9 81,9
Hlutfall starfandi 78,9 80,4 79,3 79,7 78,1 78,8
Atvinnuleysi 2,5 2,2 3,6 1,6 3,5 3,7
Vinnustundir 39,3 40,0 40,6 38,7 39,5 40,0
Vinnuafl 200.500 204.600 202.800 201.000 201.500 206.400
Starfandi 195.500 200.200 195.500 197.700 194.400 198.700
Atvinnulausir 5.000 4.500 7.300 3.300 7.100 7.700
Utan vinnumarkaðar 47.200 44.500 43.600 47.100 47.400 45.700
Áætlaður mannfjöldi 247.700 249.100 246.400 248.100 248.900 252.100
Tafla 3.  Vinnumarkaður síðustu 6 mánuði — árstíðaleiðrétt leitni
  feb.18 mar.18 apr.18 maí.18 jún.18 júl.18
Alls 16–74 ára            
Atvinnuþátttaka 82,1 82,1 82,0 82,0 81,9 81,9
Hlutfall starfandi 79,8 79,8 79,8 79,7 79,7 79,7
Atvinnuleysi 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
Vinnustundir 39,9 39,9 39,9 39,9 39,9 39,9
Vinnuafl 202.200 202.200 202.400 202.600 202.800 203.100
Starfandi 196.600 196.600 196.800 197.000 197.200 197.500
Atvinnulausir 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600 5.600
Utan vinnumarkaðar 44.200 44.200 44.300 44.500 44.700 44.800
Áætlaður mannfjöldi 246.400 246.400 246.800 247.100 247.500 247.900

Talnaefni