Samkvæmt árstíðaleiðréttum tölum vinnumarkaðsrannsóknar Hagstofunnar var fjöldi fólks á vinnumarkaði 208.200 í júní 2019. Árstíðaleiðrétt atvinnuþátttaka var 81,5%, sem er einu prósentustigi hærra en í maí. Samkvæmt árstíðaleiðréttingu voru atvinnulausir 6.800 í júní, eða 3,3%, sem er einu og hálfu prósentustigi lægra en í maí. Fyrir sama tímabil hækkaði leiðrétt hlutfall starfandi fólks um 2,1 prósentustig, eða í 78,8% fyrir júní 2019.

Þegar horft er til síðustu sex mánaða sýnir leitni að árstíðaleiðréttar tölur um atvinnuþátttöku standa nánast alveg í stað. Hlutfall starfandi lækkaði lítillega eða um hálft prósentustig um leið og atvinnuleysi jókst að sama skapi um hálft prósentustig.

Samkvæmt óleiðréttum mælingum voru að jafnaði 216.000 manns á aldrinum 16–74 ára á vinnumarkaði í júní 2019. Það jafngildir 84,0% (±2,2) atvinnuþátttöku. Af vinnuaflinu reyndust 209.100 (±6.300) vera starfandi og 6.800 (±3.000) án vinnu og í atvinnuleit. Hlutfall starfandi af mannfjölda var 81,4% (±2,5) og hlutfall atvinnulausra af vinnuafli var 3,2% (±1,4).

Samanburður mælinga fyrir júní 2018 og 2019 sýnir að vinnuafli fjölgaði um 6.300 manns og hlutfall þess af mannfjölda nákvæmlega það sama. Starfandi fólki fjölgaði um 5.900 og hlutfallið var aðeins 0,1 prósentustigi lægra en það var á sama tíma árið 2018.

Atvinnulausir í júní 2019 voru um 400 manns fleiri en á sama tíma árið 2018 þegar þeir voru 6.400 eða 3,1% af vinnuaflinu. Alls voru 41.100 utan vinnumarkaðar í júní 2019 en höfðu verið 39.800 í júní 2018.

Allar fjöldatölur eru námundaðar að næsta hundraði.

Flæðirit — Vinnumarkaður 16–74 ára, júní 2019 – Mæling Flæðirit — Vinnumarkaður 16–74 ára, júní 2019 – Mæling Samtala undirliða þarf ekki að koma heim við heildartölur vegna námundunar. Öryggisbil (95%), atvinnuleysi: Alls ±1,5; karlar ±1,7; konur ±2,3

Mynd 1. Mánaðarlegt atvinnuleysi 16-74 ára.

Mynd 2. Mánaðarlegt hlutfall starfandi 16-74 ára.

Mynd 3. Mánaðarlegt hlutfall utan vinnumarkaðar 16-74 ára.rlegt atvinnuleysi 16-74 ára.

Mynd 4. Mánaðarlegt atvinnuleysi ungs fólks 16-24 ára.

Tafla 1. Vinnumarkaður í júní — mæling
Öryggisbil Öryggisbil Öryggisbil
 2017 (±95%)2018 (±95%)2019 (±95%)
Alls 1674 ára
Atvinnuþátttaka 85,5 2,1 84,0 2,2 84,0 2,2
Hlutfall starfandi 83,5 2,2 81,5 2,3 81,4 2,5
Atvinnuleysi 2,3 1,1 3,1 1,3 3,2 1,4
Vinnustundir 41,6 1,2 41,6 1,1 41,0 1,5
Vinnuafl 205.800 5.000 209.700 5.400 216.000 5.700
Starfandi 201.100 5.300 203.200 5.900 209.100 6.300
Atvinnulausir 4.700 2.200 6.400 2.700 6.800 3.000
Utan vinnumarkaðar 35.000 5.000 39.800 5.400 41.100 5.700
Áætlaður mannfjöldi 240.800 249.500 257.100

Tafla 2. Vinnumarkaður síðustu 6 mánuði árstíðaleiðrétting
 jan.19feb.19mar.19apr.19maí.19jún.19
Alls 1674 ára
Atvinnuþátttaka 82,4 80,7 82,7 82,0 80,6 81,5
Hlutfall starfandi 80,0 78,0 80,1 79,3 76,8 78,8
Atvinnuleysi 3,0 3,3 3,1 3,3 4,8 3,3
Vinnustundir 40,1 39,2 39,4 40,1 39,5 39,0
Vinnuafl 208.000 207.200 210.100 209.400 210.400 208.200
Starfandi 201.800 200.200 203.600 202.500 200.300 201.300
Atvinnulausir 6.100 6.900 6.500 6.900 10.000 6.800
Utan vinnumarkaðar 44.300 49.500 44.000 45.900 50.600 47.200
Áætlaður mannfjöldi 252.300 256.600 254.100 255.200 260.900 255.400

Tafla 3. Vinnumarkaður síðustu 6 mánuði árstíðaleiðrétt leitni
 jan.19feb.19mar.19apr.19maí.19jún.19
Alls 1674 ára
Atvinnuþátttaka 81,7 81,7 81,7 81,7 81,7 81,6
Hlutfall starfandi 79,3 79,2 79,1 79,0 78,8 78,8
Atvinnuleysi 3,0 3,1 3,2 3,4 3,4 3,5
Vinnustundir 39,4 39,5 39,5 39,5 39,5 39,5
Vinnuafl 207.700 208.100 208.400 208.600 208.700 208.900
Starfandi 201.600 201.600 201.600 201.600 201.600 201.700
Atvinnulausir 6.200 6.500 6.800 7.000 7.200 7.200
Utan vinnumarkaðar 46.400 46.500 46.600 46.700 46.900 47.100
Áætlaður mannfjöldi 254.200 254.600 254.900 255.300 255.700 256.000

Um gögnin
Vinnumarkaðsrannsóknin í júní 2019 nær til fjögurra vikna, frá 3. til 30. júní 2019. Í úrtak völdust af handahófi 1.528 einstaklingar á aldrinum 16–74 ára sem höfðu lögheimili á Íslandi. Þegar frá eru taldir þeir sem voru látnir eða reyndust búsettir erlendis var nettóúrtakið 1.504 einstaklingar. Alls fengust nothæf svör frá 902 einstaklingum og jafngildir það 60,0% svarhlutfalli.

Talnaefni