Samkvæmt árstíðaleiðréttum tölum vinnumarkaðsrannsóknar Hagstofunnar var fjöldi fólks á vinnumarkaði 209.900 í maí 2019. Árstíðaleiðrétt atvinnuþátttaka var 81,1%, sem er 1,3 prósentustigi lægra hlutfall en í apríl. Samkvæmt árstíðaleiðréttingu voru atvinnulausir 10.000 í maí, eða 4,7%, sem er einu og hálfu prósentustigi hærra en í apríl. Fyrir sama tímabil lækkaði leiðrétt hlutfall starfandi fólks um tvö og hálft prósentustig, eða í 77,2% fyrir maí 2019.

Þegar horft er til síðustu sex mánaða sýnir leitni að árstíðaleiðréttar tölur um atvinnuþátttöku standa í stað. Hlutfall starfandi lækkaði lítillega eða um 0,5 prósentustig um leið og atvinnuleysi jókst um 0,6 prósentustig.

Samkvæmt óleiðréttum mælingum voru að jafnaði 210.200 manns á aldrinum 16–74 ára á vinnumarkaði í maí 2019. Það jafngildir 82,4% (±2,1) atvinnuþátttöku. Af vinnuaflinu reyndust 197.500 (±6.000) vera starfandi og 12.700 (±3.400) án vinnu og í atvinnuleit. Hlutfall starfandi af mannfjölda var 77,4% (±2,3) og hlutfall atvinnulausra af vinnuafli var 6,1% (±1,6).

Samanburður mælinga fyrir maí 2018 og 2019 sýnir að vinnuafli fjölgaði um 5.700 manns, á meðan hlutfall þess af mannfjölda lækkaði um 0,3 prósentustig. Starfandi fólki fækkaði um 800 og hlutfallið lækkaði um 2,3 prósentustig, frá því á sama tíma árið 2018. Atvinnulausir í maí 2019 voru um 6.500 manns fleiri en á sama tíma árið 2018 þegar þeir voru 6.200 eða 3,0% af vinnuaflinu. Alls voru 44.900 utan vinnumarkaðar í maí 2019 en höfðu verið 42.700 í maí 2018.

Allar fjöldatölur eru námundaðar að næsta hundraði. Tölur fyrir maí 2019 eru bráðabirgðatölur þar til öðrum ársfjórðungi lýkur.

Flæðirit — Vinnumarkaður 16–74 ára, maí 2019 – Mæling Samtala undirliða þarf ekki að koma heim við heildartölur vegna námundunar. Öryggisbil (95%), atvinnuleysi: Alls ±1,6; karlar ±2,5; konur ±2,0

Tafla 1. Vinnumarkaður í maí — mæling
Öryggisbil Öryggisbil Öryggisbil
 2017 (±95%)2018 (±95%)2019 (±95%)
Alls 1674 ára
Atvinnuþátttaka 84,7 2,4 82,7 2 82,4 2,1
Hlutfall starfandi 80,4 2,7 80,2 2,2 77,4 2,3
Atvinnuleysi 5,1 1,8 3,0 1,2 6,1 1,6
Vinnustundir 41,9 1,4 39,7 1,2 40,7 1
Vinnuafl 203.300 5.700 204.500 5.000 210.200 5.200
Starfandi 193.000 6.500 198.300 5.400 197.500 6.000
Atvinnulausir 10.300 3.800 6.200 2.600 12.700 3.400
Utan vinnumarkaðar 36.600 5.700 42.700 5.000 44.900 5.200
Áætlaður mannfjöldi 239.900 247.200 255.100

Tafla 2. Vinnumarkaður síðustu 6 mánuði árstíðaleiðrétting
 des.18jan.19feb.19mar.19apr.19maí.19
Alls 1674 ára
Atvinnuþátttaka 80,9 82,5 80,8 82,7 82,4 81,1
Hlutfall starfandi 79,5 80,1 78,1 80,1 79,8 77,2
Atvinnuleysi 1,7 2,9 3,3 3,1 3,2 4,7
Vinnustundir 38,9 40,1 39,2 39,4 40,0 39,6
Vinnuafl 204.600 208.100 207.100 209.600 209.100 209.900
Starfandi 201.200 202.000 200.200 203.100 202.400 200.000
Atvinnulausir 3.400 6.100 6.900 6.500 6.700 10.000
Utan vinnumarkaðar 48.400 44.200 49.300 43.900 44.700 49.000
Áætlaður mannfjöldi 253.000 252.300 256.300 253.500 253.800 258.900

Tafla 3. Vinnumarkaður síðustu 6 mánuði árstíðaleiðrétt leitni
 des.18jan.19feb.19mar.19apr.19maí.19
Alls 1674 ára
Atvinnuþátttaka 81,8 81,9 81,9 81,9 81,9 81,9
Hlutfall starfandi 79,5 79,4 79,3 79,2 79,1 79,0
Atvinnuleysi 2,9 3,0 3,1 3,2 3,4 3,5
Vinnustundir 39,3 39,4 39,5 39,6 39,6 39,6
Vinnuafl 207.500 208.000 208.200 208.200 208.100 208.000
Starfandi 201.500 201.800 201.700 201.400 201.100 200.800
Atvinnulausir 5.900 6.200 6.500 6.800 7.000 7.300
Utan vinnumarkaðar 46.100 46.100 46.100 46.100 46.100 46.100
Áætlaður mannfjöldi 253.600 254.100 254.300 254.300 254.200 254.100

Um gögnin
Vinnumarkaðsrannsóknin í maí 2019 nær til fimm vikna, frá 29. apríl til og með 2. júní 2019. Í úrtak völdust af handahófi 1.917 einstaklingar á aldrinum 16–74 ára sem höfðu lögheimili á Íslandi. Þegar frá eru taldir þeir sem voru látnir eða reyndust búsettir erlendis var nettóúrtakið 1.867 einstaklingar. Alls fengust nothæf svör frá 1.173 einstaklingum og jafngildir það 62,8% svarhlutfalli.

Talnaefni