Samkvæmt árstíðaleiðréttum tölum vinnumarkaðsrannsóknar Hagstofunnar var fjöldi fólks á vinnumarkaði 210.900 í mars 2019. Árstíðarleiðrétt atvinnuþátttaka var 82,7%, sem er 1,9 prósentustigi meira en í febrúar. Samkvæmt árstíðaleiðréttingu voru atvinnulausir 6.200 í mars, eða 2,9%, sem er 0,3 prósentustigum lægra en í febrúar. Fyrir sama tímabil jókst leiðrétt hlutfall starfandi fólks um 2,1 prósentustig, eða í 80,2% fyrir mars 2019.

Þegar horft er til síðustu sex mánaða sýnir leitni vinnuaflstalna að atvinnuþátttaka stendur í stað. Hlutfall starfandi minnkaði lítllega eða um 0,1 prósentustig og atvinnuleysi jókst um 0,3 prósentustig.

Samkvæmt óleiðréttum mælingum voru að jafnaði 208.400 manns á aldrinum 16–74 ára á vinnumarkaði í mars 2019. Það jafngildir 81,8% (±2,4) atvinnuþátttöku. Af vinnuaflinu reyndust 202.500 (±6.600) vera starfandi og 6.000 (±2.900) án vinnu og í atvinnuleit. Hlutfall starfandi af mannfjölda var 79,5% (±2,6) og hlutfall atvinnulausra af vinnuafli var 2,9% (±1,4).

Samanburður mælinga fyrir mars 2018 og 2019 sýnir að vinnuafli fjölgaði um 5.300 manns, á meðan hlutfall þess af mannfjölda hækkaði um 0,4 prósentustig. Starfandi fólki fjölgaði um 4.000, en hlutfallið lækkaði um 0,1 prósentustig, frá því á sama tíma árið 2018.

Atvinnulausir í mars 2019 voru um 1.400 fleiri en á sama tíma 2018 þegar þeir voru 4.600 eða 2,3% af vinnuaflinu. Alls voru 46.300 utan vinnumarkaðar í mars 2019 sem er sami fjöldi og í mars 2018.

Allar fjöldatölur eru námundaðar að næsta hundraði.

Flæðirit — Vinnumarkaður 16–74 ára, mars 2019 – Mæling

Mynd 1. Mánaðarlegt atvinnuleysi 16-74 ára.

Mynd 2. Mánaðarlegt hlutfall starfandi 16-74 ára.

Mynd 3. Mánaðarlegt hlutfall utan vinnumarkaðar 16-74 ára.

Mynd 4. Mánaðarlegt atvinnuleysi ungs fólks 16-24 ára.

Tafla 1.Vinnumarkaður í mars — mæling
Öryggisbil Öryggisbil Öryggisbil
 2017 (±95%)2018 (±95%)2019 (±95%)
Alls 1674 ára
Atvinnuþátttaka 84,9 2,1 81,4 2,1 81,8 2,4
Hlutfall starfandi 83,4 2,2 79,6 2,2 79,5 2,6
Atvinnuleysi 1,7 0,9 2,3 0,9 2,9 1,4
Vinnustundir 39,9 1,2 38,7 1 39,6 1,2
Vinnuafl 202.800 5.000 203.100 5.100 208.400 6.200
Starfandi 199.300 5.300 198.500 5.400 202.500 6.600
Atvinnulausir 3.400 1.800 4.600 1.900 6.000 2.900
Utan vinnumarkaðar 36.200 5.000 46.300 5.100 46.300 6.200
Áætlaður mannfjöldi 239.000 249.400 254.700

Tafla 2.Vinnumarkaður síðustu 6 mánuði árstíðaleiðrétting
 okt.18nóv.18des.18jan.19feb.19mar.19
Alls 1674 ára
Atvinnuþátttaka 81,6 82,5 80,9 82,5 80,8 82,7
Hlutfall starfandi 79,1 79,9 79,5 80,1 78,1 80,2
Atvinnuleysi 3,1 3,2 1,7 2,9 3,3 2,9
Vinnustundir 39,6 38,8 38,9 40,1 39,2 39,4
Vinnuafl 206.500 209.000 204.600 208.000 206.800 210.000
Starfandi 200.100 202.300 201.200 202.000 200.000 203.900
Atvinnulausir 6.400 6.800 3.400 6.000 6.800 6.200
Utan vinnumarkaðar 46.500 44.200 48.500 44.200 49.200 44.100
Áætlaður mannfjöldi 253.000 253.300 253.100 252.200 256.100 254.100

Tafla 3.Vinnumarkaður síðustu 6 mánuði árstíðaleiðrétt leitni
 okt.18nóv.18des.18jan.19feb.19mar.19
Alls 1674 ára
Atvinnuþátttaka 81,8 81,8 81,8 81,9 81,9 81,9
Hlutfall starfandi 79,6 79,6 79,5 79,5 79,4 79,5
Atvinnuleysi 2,7 2,8 2,8 3,0 3,0 3,0
Vinnustundir 39,3 39,2 39,3 39,3 39,4 39,4
Vinnuafl 206.300 206.800 207.300 207.900 208.100 208.200
Starfandi 200.700 201.100 201.400 201.700 201.800 202.000
Atvinnulausir 5.500 5.700 5.900 6.100 6.300 6.200
Utan vinnumarkaðar 45.800 45.900 46.000 46.000 46.000 45.900
Áætlaður mannfjöldi 252.100 252.700 253.300 253.900 254.100 254.200

Um gögnin
Vinnumarkaðsrannsóknin í mars 2019 nær til fjögurra vikna, frá 4. til og með 31. mars 2019. Í úrtak völdust af handahófi 1.532 einstaklingar á aldrinum 16–74 ára sem höfðu lögheimili á Íslandi. Þegar frá eru taldir þeir sem voru látnir eða reyndust búsettir erlendis var nettóúrtakið 1.499 einstaklingar. Alls fengust nothæf svör frá 940 einstaklingum og jafngildir það 62,7% svarhlutfalli.

Talnaefni