Samkvæmt vinnumarkaðsrannsókn Hagstofu Íslands voru að jafnaði 201.900 manns á aldrinum 16–74 ára á vinnumarkaði í nóvember 2016, sem jafngildir 84,2% atvinnuþátttöku. Af þeim voru 197.200 starfandi og 4.800 án vinnu og í atvinnuleit. Hlutfall starfandi af mannfjölda var 82,2% og hlutfall atvinnulausra af vinnuafli var 2,4%. Samanburður mælinga fyrir nóvember 2015 og 2016 sýnir að atvinnuþátttakan jókst um 1,3 prósentustig. Fjöldi starfandi jókst um 11.500 og hlutfallið af mannfjölda hækkaði um 2,2 stig. Atvinnulausum fækkaði um 2.100 manns og hlutfall þeirra af vinnuaflinu lækkaði um 1,2 prósentustig.

Flæðirit — Vinnumarkaður 16–74 ára nóvember 2016


Samtala undirliða þarf ekki að koma heim við heildartölur vegna námundunar.

Árstíðaleiðrétt atvinnuleysi 2,9% í nóvember
Íslenskur vinnumarkaður sveiflast reglulega milli mánaða vegna árstíðabundinna þátta. Samkvæmt árstíðaleiðréttingu var fjöldi fólks á vinnumarkaði 203.200 í nóvember 2016 sem jafngildir 84,9% atvinnuþátttöku, sem er aukning um 1,4 prósentustig frá október. Fjöldi atvinnulausra í nóvember var samkvæmt árstíðaleiðréttingunni 5.900 sem er fjölgun um 200 manns frá því í október. Hlutfall atvinnulausra hækkaði því á milli október og nóvember um 0,l stig, úr 2,8% í 2,9%. Leiðrétt hlutfall starfandi fólks í nóvember 2016 var 82,4%, sem er 1,3 stigum meira en í október. Þegar horft er til síðust sex mánaða þá sýnir leitni vinnuaflstalna að atvinnuleysi stendur enn nánast í stað, en á síðustu tólf mánuðum hefur það lækkað um 0,5 prósentustig. Hlutfall starfandi síðustu sex mánuði hefur aftur á móti aukist um 0,6 stig og um 1,5 stig síðustu tólf mánuði.


Framkvæmd
Nóvember 2016 nær til fjögurra vikna, eða frá 31. október til 27. nóvember. Úrtakið var 1.205 einstaklingar á aldrinum 16–74 ára sem valdir voru af handahófi úr þjóðskrá. Þegar frá eru taldir þeir sem voru látnir eða búsettir erlendis reyndist nettóúrtakið 1.168 einstaklingar. Alls fengust nothæf svör frá 847 einstaklingum sem jafngildir 72,6% af endanlegri svörun. Allar tölur hafa verið vegnar eftir kyni og aldri. Vikmörk mánaðarlegra niðurstaðna um atvinnuþátttöku eru ±2,4 stig, hlutfall starfandi ±2,5 stig og og atvinnuleysi ±1,1 stig. Allar fjöldatölur eru afrúnaðar að næsta hundraði. Allar tölur fyrir fyrstu tvo mánuði nýjasta ársfjórðungs eru bráðabrigðatölur þar til ársfjórðungi lýkur.

Tafla 1.  Vinnumarkaður í nóvember - mæling
    Öryggisbil    Öryggisbil    Öryggisbil 
  2014 (±95%)  2015 (±95%)  2016 (±95%) 
Alls 16-74 ára            
Atvinnuþátttaka 80,8 2,5 82,9 2,4 84,2 2,4
Hlutfall starfandi 78,3 2,6 80,0 2,6 82,2 2,5
Atvinnuleysi 3,1 1,2 3,6 1,1 2,4 1,1
Vinnustundir 41,3 1,2 40,5 1,3 39,9 1,2
Vinnuafl 185.400 5.700 192.600 5.600 201.900 5.700
Starfandi 179.600 5.900 185.700 6.000 197.200 6.000
Atvinnulausir 5.700 2.300 6.900 2.600 4.800 2.300
Utan vinnumarkaðar 44.100 5.700 39.600 5.600 37.800 5.700
Áætlaður mannfjöldi 229.400 232.200 239.800
Tafla 2.  Vinnumarkaður síðustu 6 mánuðir — árstíðaleiðrétting
  jún.16 júl.16 ágú.16 sep.16 okt.16 nóv.16
Alls 16-74 ára            
Atvinnuþátttaka 82,7 82,9 84,0 84,1 83,4 84,9
Hlutfall starfandi 80,8 80,6 81,5 81,5 81,1 82,4
Atvinnuleysi 2,4 2,8 2,9 3,1 2,8 2,9
Vinnustundir 39,8 39,8 39,8 40,4 40,1 40,0
Vinnuafl 193.100 195.100 197.000 198.600 200.200 203.200
Starfandi 188.400 189.600 191.300 192.500 194.500 197.300
Atvinnulausir 4.600 5.400 5.800 6.100 5.700 5.900
Utan vinnumarkaðar 40.300 40.100 37.600 37.500 39.700 36.200
Áætlaður mannfjöldi 233.300 235.200 234.600 236.200 239.900 239.400
Tafla 3.  Vinnumarkaður síðustu 6 mánuðir — árstíðaleiðrétt leitni
  jún.16 júl.16 ágú.16 sep.16 okt.16 nóv.16
Alls 16-74 ára            
Atvinnuþátttaka 83,5 83,6 83,7 83,8 83,9 84,0
Hlutfall starfandi 81,0 81,2 81,3 81,4 81,5 81,7
Atvinnuleysi 2,9 2,9 2,9 2,9 2,8 2,8
Vinnustundir 40,1 40,0 40,0 40,1 40,1 40,0
Vinnuafl 196.000 196.700 197.600 198.600 199.700 200.600
Starfandi 190.300 190.900 191.800 192.900 194.000 194.900
Atvinnulausir 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.600
Utan vinnumarkaðar 38.900 38.600 38.400 38.300 38.300 38.200
Áætlaður mannfjöldi 234.900 235.300 236.000 236.900 237.900 238.700

Talnaefni