Samkvæmt árstíðaleiðréttum tölum vinnumarkaðsrannsóknar Hagstofunnar voru atvinnulausir 8.200 í nóvember, eða 4,3% af vinnuaflinu. Það er 0,7 prósentustigum hærra en í október. Árstíðaleiðrétt atvinnuþátttaka var 79,4%, sem er um 2,6 prósentustigum lægri en í október. Árstíðarleiðrétt hlutfall starfandi fólks var 77,2% og hefur ekki verið lægra síðustu 6 mánuðina.

Þótt árstíðarleiðrétt leitni atvinnuleysis hafi verið stöðug undanfarin misseri, má sjá stíganda upp á við sé horft til síðustu sex mánaða, eða úr 3,4% í júní í 3,8% í nóvember. Leitni hlutfalls starfandi er enn nokkru lægri en í júní síðastliðnum, eða um 1,3 prósentustigum, á meðan leitni atvinnuþátttöku er um 0,9 prósentustigum lægri en í júní.

Samkvæmt óleiðréttri mælingu er áætlað að um 201.300 manns á aldrinum 16–74 ára hafi að jafnaði verið á vinnumarkaði í nóvember 2019. Það jafngildir 77,8% (±2,5) atvinnuþátttöku. Af vinnuaflinu reyndust 194.100 (±4.500) vera starfandi og 7.200 (±1.300) án vinnu og í atvinnuleit. Hlutfall starfandi af mannfjölda var 75,1% (±2,9) og hlutfall atvinnulausra af vinnuafli var 3,6% (±1,3).

Frá nóvember 2018 hefur atvinnuleysi aukist um 0,7 prósentustig, en á sama tíma hefur atvinnuþáttaka minnkað um 3,0 prósentustig og hlutfall starfandi minnkað um 3,5 prósentustig.

Allar fjöldatölur eru námundaðar að næsta hundraði

Flæðirit — Vinnumarkaður 16–74 ára, nóvember 2019 – Óleiðrétt mæling

Flæðirit — Vinnumarkaður 16–74 ára, nóvember 2019 – Óleiðrétt mæling

Mynd 1. Mánaðarlegt atvinnuleysi 16-74 ára

Mynd 2. Mánaðarlegt hlutfall starfandi 16-74 ára

Mynd 3. Mánaðarlegt hlutfall utan vinnumarkaðar 16-74 ára

Mynd 4. Mánaðarlegt atvinnuleysi ungs fólks 16-24 ára

Tafla 1. Vinnumarkaður í nóvember — óleiðrétt mæling
Öryggisbil Öryggisbil Öryggisbil
 2017 (±95%)2018 (±95%)2019 (±95%)
Alls 16–74 ára
Atvinnuþátttaka 80,4 2,4 80,8 2,6 77,8 2,5
Hlutfall starfandi 79,0 2,5 78,5 2,8 75,1 2,9
Atvinnuleysi 1,8 1,2 2,9 1,2 3,6 1,3
Vinnustundir 39,2 1,1 38,8 1,0 40,1 1,0
Vinnuafl 197.800 6.000 204.900 3.400 201.300 5.000
Starfandi 194.300 6.200 199.000 3.400 194.100 4.500
Atvinnulausir 3.500 1.800 5.900 2.500 7.200 1.300
Utan vinnumarkaðar 48.200 6.000 48.600 5.400 57.300 4.100
Áætlaður mannfjöldi 245.900 253.500 258.700

Tafla 2. Vinnumarkaður síðustu 6 mánuði — árstíðaleiðrétting
 jún.19júl.19ágú.19sep.19okt.19nóv.19
Alls 16–74 ára
Atvinnuþátttaka 81,4 81,2 80,0 81,5 82,0 79,4
Hlutfall starfandi 78,7 78,7 76,9 77,6 78,3 77,2
Atvinnuleysi 3,3 3,1 4,4 3,7 3,6 4,3
Vinnustundir 39,0 38,9 39,6 40,7 40,5 40,3
Vinnuafl 207.500 207.800 205.000 207.800 210.300 205.800
Starfandi 200.700 201.300 195.500 199.200 201.800 197.900
Atvinnulausir 6.800 6.500 8.500 7.100 7.400 8.200
Utan vinnumarkaðar 47.500 48.100 52.300 49.500 47.100 52.600
Áætlaður mannfjöldi 255.000 255.900 256.800 257.200 257.800 258.400

Tafla 3. Vinnumarkaður síðustu 6 mánuði — árstíðaleiðrétt leitni
 jún.19júl.19ágú.19sep.19okt.19nóv.19
Alls 16–74 ára
Atvinnuþátttaka 81,4 81,4 80,3 80,7 81,3 80,5
Hlutfall starfandi 78,7 78,6 77,3 77,4 78,1 77,4
Atvinnuleysi 3,4 3,4 3,5 3,6 3,6 3,8
Vinnustundir 39,3 39,2 39,9 39,7 40,2 40,2
Vinnuafl 208.100 208.000 207.600 208.200 209.500 208.400
Starfandi 201.000 200.900 198.900 201.000 201.700 200.800
Atvinnulausir 7.100 7.000 7.100 7.100 7.300 9.200
Utan vinnumarkaðar 47.400 47.600 49.800 48.400 48.000 49.900
Áætlaður mannfjöldi 255.500 255.600 256.800 257.300 257.800 258.400

Um gögnin
Vinnumarkaðsrannsóknin í nóvember 2019 nær til fjögurra vikna, frá 3.nóvember til 30. nóvember 2019. Í úrtak völdust af handahófi 1.539 einstaklingar á aldrinum 16–74 ára sem höfðu lögheimili á Íslandi. Þegar frá eru taldir þeir sem voru látnir, eða reyndust búsettir erlendis, var nettóúrtakið 1.502 einstaklingar. Alls fengust nothæf svör frá 968 einstaklingum og jafngildir það 64,5% svarhlutfalli.

Rétt er að benda á að vegna endurskoðunar á verkferlum við úrvinnslu gagna úr vinnumarkaðsrannsókn hafa tölur fyrir júlí, ágúst, september og október ekki verið brotnar niður eftir tímaröð ársfjórðungsins. Þessar tölur eru því bráðabrigðatölur þar til annað hefur verið tilkynnt.

Talnaefni