FRÉTT VINNUMARKAÐUR 23. NÓVEMBER 2017

Samkvæmt vinnumarkaðsrannsókn Hagstofu Íslands voru að jafnaði 201.100 manns á aldrinum 16–74 ára á vinnumarkaði í október 2017, sem jafngildir 82% atvinnuþátttöku. Af þeim voru 193.800 starfandi og 7.200 án vinnu og í atvinnuleit. Hlutfall starfandi af mannfjölda var 79% og hlutfall atvinnulausra af vinnuafli var 3,6%.

Samanburður mælinga fyrir október 2016 og 2017 sýna að atvinnuþátttaka fólks stendur í stað. Þó að starfandi fólki hafi fjölgað um 4.900 lækkaði hlutfall þeirra af mannfjölda um 0,8 prósentustig. Atvinnulausir eru um 2.000 fleiri en á sama tíma árið 2016 og hlutfall þeirra jókst um 0,9 prósentustig. Alls voru 44.300 utan vinnumarkaður og fjölgaði þeim um 1.700 manns frá því í október 2016 en þá voru þeir 42.600.

Flæðirit — Vinnumarkaður 16–74 ára október 2017


Samtala undirliða þarf ekki að koma heim við heildartölur vegna námundunar.

Árstíðaleiðrétt atvinnuleysi 3,6% í október
Íslenskur vinnumarkaður sveiflast reglulega milli mánaða vegna árstíðabundinna þátta. Samkvæmt árstíðaleiðréttum tölum var fjöldi fólks á vinnumarkaði 203.200 í október 2017 sem jafngildir 82,8% atvinnuþátttöku, en það er aukning um 1,7 prósentustig frá september 2017. Áætlaður fjöldi atvinnulausra í október var samkvæmt árstíðaleiðréttingunni 7.300 og fjölgaði um 800 manns frá áætluðum fjölda í september. Hlutfall atvinnulausra hækkaði því á milli september og október 2017 um 0,3 prósentustig, úr 3,3% í 3,6%. Leiðrétt hlutfall starfandi fólks í október 2017 var 79,8%, sem er 1,4 stigum hærra en það var í september. Áætlaður fjöldi utan vinnumarkaðar minnkaði á milli mánaða úr 46.300 í 42.300, eða um 4.000 manns. Þegar horft er til síðustu sex mánaða sýnir leitni vinnuaflstalna að atvinnuþátttaka hefur dregist saman um 0,2 prósentustig og hlutfall starfandi lækkað um 0,6 prósentustig. Atvinnuleysi hefur hins vegar aukist um 0,5 prósentustig.

 


Framkvæmd
Október 2017 nær til fjögurra vikna, eða frá 2. til 29. október. Í úrtaki vinnumarkaðsrannsóknarinnar voru 1.211 einstaklingar á aldrinum 16–74 ára sem valdir voru af handahófi úr þjóðskrá. Þegar frá eru taldir þeir sem voru látnir eða búsettir erlendis reyndist nettóúrtakið 1.181 einstaklingur. Alls fengust nothæf svör frá 787 einstaklingum sem jafngildir 66,6% af endanlegri svörun. Allar tölur hafa verið vegnar eftir kyni og aldri. Vikmörk mánaðarlegra niðurstaðna fyrir október 2017 um atvinnuþátttöku eru ±2,6 prósentustig, hlutfall starfandi ±2,8 prósentustig og atvinnuleysi ±1,6 prósentustig. Allar fjöldatölur eru námundaðar að næsta hundraði. Tölur fyrir fyrstu tvo mánuði nýjasta ársfjórðungsins eru bráðabirgðatölur þar til ársfjórðungi lýkur.

Tafla 1.  Vinnumarkaður í október — mæling
    Öryggisbil    Öryggisbil    Öryggisbil 
  2015 (±95%)  2016 (±95%)  2017 (±95%) 
Alls 16–74 ára            
Atvinnuþátttaka 80,7 2,3 82,0 2,5 82,0 2,6
Hlutfall starfandi 77,7 2,4 79,8 2,6 79,0 2,8
Atvinnuleysi 3,8 1,3 2,7 1,6 3,6 1,6
Vinnustundir 40,9 1,2 40,2 1,3 40,1 1,3
Vinnuafl 186.500 5.300 194.100 5.900 201.100 6.400
Starfandi 179.300 5.600 188.900 6.200 193.800 7.000
Atvinnulausir 7.100 2.400 5.200 2.400 7.200 3.200
Utan vinnumarkaðar 44.500 5.300 42.600 5.900 44.300 6.400
Áætlaður mannfjöldi 230.900 236.600 245.300
Tafla 2.  Vinnumarkaður síðustu 6 mánuði — árstíðaleiðrétting
  maí.17 jún.17 júl.17 ágú.17 sep.17 okt.17
Alls 16–74 ára            
Atvinnuþátttaka 83,2 82,9 81,4 81,9 81,1 82,8
Hlutfall starfandi 80,5 80,8 79,9 79,6 78,4 79,8
Atvinnuleysi 3,2 2,5 1,9 2,8 3,3 3,6
Vinnustundir 40,3 39,9 39,3 39,6 39,4 39,9
Vinnuafl 199.000 198.100 194.500 196.600 198.300 203.200
Starfandi 192.700 193.000 190.900 191.100 191.800 195.900
Atvinnulausir 6.400 5.000 3.600 5.500 6.500 7.300
Utan vinnumarkaðar 40.200 40.800 44.300 43.500 46.300 42.300
Áætlaður mannfjöldi 239.300 238.900 238.900 240.200 244.600 245.500
Tafla 3.  Vinnumarkaður síðustu 6 mánuði — árstíðaleiðrétt leitni
  maí.17 jún.17 júl.17 ágú.17 sep.17 okt.17
Alls 16–74 ára            
Atvinnuþátttaka 83,0 82,8 82,7 82,7 82,7 82,7
Hlutfall starfandi 80,6 80,4 80,2 80,1 80,0 79,9
Atvinnuleysi 2,9 2,9 3,0 3,1 3,3 3,4
Vinnustundir 40,0 39,9 39,7 39,7 39,6 39,6
Vinnuafl 199.200 198.900 199.100 199.500 200.000 200.400
Starfandi 193.500 193.100 193.100 193.300 193.500 193.700
Atvinnulausir 5.700 5.900 6.000 6.200 6.500 6.700
Utan vinnumarkaðar 40.900 41.400 41.600 41.800 41.900 41.800
Áætlaður mannfjöldi 240.200 240.300 240.700 241.300 241.900 242.300

Talnaefni

Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar eru veittar í síma 528 1284 , netfang kannanir@hagstofa.is

Deila


Öllum eru heimil afnot af fréttatilkynningunni. Vinsamlegast getið heimildar.