Helstu niðurstöður vinnumarkaðsrannsóknar Hagstofu Íslands fyrir þriðja ársfjórðung 2023 sýna að staða vinnuafls á íslenskum vinnumarkaði hefur, eins og á öðrum ársfjórðungi, haldist tiltölulega stöðug á milli ára.

Hlutfall mannfjölda 16 til 74 ára á vinnumarkaði, eða atvinnuþátttaka, mældist 81,0% á þriðja ársfjórðungi 2023 sem er nálægt því sama hlutfall og á sama ársfjórðungi 2022, þegar atvinnuþátttaka mældist 79,8%. Fjöldi starfandi fólks á þriðja ársfjórðungi 2023 var 222.600 manns og var hlutfall starfandi einstaklinga af mannfjölda 78,6%.

Frá þriðja ársfjórðungi 2022 til þriðja ársfjórðungs 2023 fjölgaði starfandi fólki um 12.200 manns og hlutfall þess af mannfjölda jókst um 1,4 prósentustig. Hlutfall starfandi kvenna var 74,8 % og starfandi karla 82,0%. Starfandi konum fjölgaði um 4.400 og körlum um 7.800. Hlutfall starfandi fólks á höfuðborgarsvæðinu var 78,4% og utan höfuðborgarsvæðis 78,8%.

Til samanburðar voru 210.400 starfandi einstaklingar á þriðja ársfjórðungi 2022 og hlutfall þeirra af mannfjölda var 77,1%. Hlutfall starfandi kvenna var 73,7% og starfandi karla 80,3%. Þá var hlutfall starfandi fólks á höfuðborgarsvæðinu 77,9% og 75,8% utan þess.

Af starfandi fólki á þriðja ársfjórðungi 2023 voru 172.600 í fullu starfi, eða 77,5%, og 50.000 í hlutastarfi eða 22,5%. Fjöldi einstaklinga í fullu starfi jókst um 11.100 frá þriðja ársfjórðungi 2022 og jókst hlutfall þeirra af heildarfjölda starfandi lítillega eða um 0,8 prósentustig. Af starfandi konum voru 68,7% í fullu starfi á þriðja ársfjórðungi 2023 og 84,9% af starfandi körlum. Af þeim sem voru í hlutastarfi á þriðja ársfjórðungi 2023 töldust um 7.700 manns vinnulitlir eða 3,4% af öllum starfandi. Til samanburðar töldust 7.600 manns vinnulitlir á sama ársfjórðungi 2022 eða 3,6%. Til vinnulítilla telst fólk í hlutastarfi sem bæði getur og vill vinna fleiri vinnustundir en það gerir.

Meðalfjöldi unninna stunda
Á þriðja ársfjórðungi 2023 var meðalfjöldi heildarvinnustunda á viku 37,6 klukkustundir hjá þeim sem voru við vinnu. Heildarvinnustundir kvenna voru að meðaltali 33,8 stundir en 40,6 stundir hjá körlum. Til samanburðar var meðalfjöldi vinnustunda 37,5 stundir á þriðja ársfjórðungi 2022. Konur unnu þá að jafnaði 33,6 stundir og karlar 40,6 stundir. Segja má að munur á vinnutíma starfandi fólks hafi lítið sem ekkert breyst þegar litið er á þessa tvo ársfjórðunga.

Atvinnuleysi þrjú prósent á þriðja ársfjórðungi
Á þriðja ársfjórðungi 2023 töldust að meðaltali 6.800 einstaklingar atvinnulausir eða 3,0% af heildarvinnuafli 16-74 ára. Atvinnuleysi kvenna var 3,1% og karla 2,9%. Til samanburðar voru um 7.100 einstaklingar atvinnulausir á þriðja ársfjórðungi 2022 og var hlutfall þeirra af vinnuafli þá 3,3%. Atvinnuleysi á meðal kvenna var þá 3,5% og á meðal karla 3,1%.

Hjá þeim sem eru í aldurshópnum 16 til 24 ára var atvinnuleysi 6,8% sem er nokkru hærra en það var á sama ársfjórðungi árið 2022 þegar það var 3,7%. Hjá aldurshópnum 25 til 54 ára var atvinnuleysi 2,7%, sem er um prósentu stigi lægra en það var á þriðja ársfjórðungi 2022. Hjá elsta hópnum, 55-74 ára, var atvinnuleysið eitt prósent samanborið við tvö prósent á þriðja ársfjórðungi 2022.

Talnaefni