Samkvæmt óleiðréttri mælingu vinnumarkaðsrannsóknar Hagstofunnar er áætlað að um 195.000 (± 6.300) manns á aldrinum 16–74 ára hafi að jafnaði verið á vinnumarkaði í apríl 2020, sem jafngildir 75,8% (±2,4) atvinnuþátttöku. Af vinnuaflinu er áætlað að um 181.200 (±4.600) manns hafi verið starfandi, en 13.700 (±2.800) án vinnu og í atvinnuleit. Áætlað hlutfall starfandi af mannfjölda var 70,5% (±2,5) á meðan óleiðrétt atvinnuleysi mældist 7,0% (±1,4).

Þá hafa óleiðréttar unnar vinnustundir aldrei mælst færri í sögu samfelldrar vinnumarkaðsrannsóknar frá 2003 eða um 34,8 stundir. Hið sama á við um mælingar á atvinnuþátttöku og hlutfalli starfandi sem hafa aldrei verið lægri síðan 2003.

Þegar á heildina er litið eru áhrif Covid-19 á íslenskan vinnumarkað því greinileg í apríl. Óleiðréttar mælingar benda til þess að fjöldi utan vinnumarkaðar hafi aukist í apríl um leið og atvinnuleysi jókst og unnum stundum fækkaði. Samanburður við apríl 2019 leiðir í ljós að atvinnuleysi hefur aukist um 3 prósentustig milli ára en hlutfall starfandi lækkað um 8,8 prósentustig og atvinnuþátttaka um 6,8 prósentustig.

Fjöldi atvinnulausra í apríl var um 11.300 samkvæmt árstíðaleiðréttum tölum eða 5,3% af vinnuaflinu. Árstíðarleiðrétt atvinnuþátttaka var 75,4% á meðan árstíðarleiðrétt hlutfall starfandi var 70,2%. Árstíðarleiðrétt atvinnuþátttaka hefur lækkað um 5,1 prósentustig síðustu 6 mánuði en hlutfall starfandi dregist saman um 7,2 prósentustig.

Árstíðarleiðrétt leitni atvinnuleysis síðustu 6 mánaða hækkaði úr 3,7% í nóvember í 4,1% í apríl um leið og leitni hlutfalls starfandi um lækkaði um 0,7 prósentustig og atvinnuþátttaka um 0,6 prósentustig.

Rétt er að benda á að árstíðarleiðréttar tölur geta verið ónákvæmar vegna fordæmalausra aðstæðna á íslenskum vinnumarkaði vorið 2020. Árstíðarleiðréttar tölur gera ráð fyrir almennum árstíðarbundnum sveiflum á íslenskum vinnumarkaði, til dæmis auknum fjölda atvinnulausra að vori þegar námsmenn hefja leit að sumarvinnu. Ljóst er að vorið 2020 duga slíkar leiðréttingar skammt þar sem óvæntir og einstakir atburðir hafa haft áhrif á atvinnustöðu fólks. Því er mikilvægt að horfa frekar til óleiðréttra mælinga við mat á skammtímaáhrifum.

Allar fjöldatölur eru vigtaðar eftir aldri og kyni og námundaðar að næsta hundraði.

Tafla 1. Vinnumarkaður í apríl — óleiðrétt mæling
Öryggisbil Öryggisbil Öryggisbil
 2018 (±95%)2019 (±95%)2020 (±95%)
Alls 16–74 ára
Atvinnuþátttaka 82,1 2,5 82,6 2,4 75,8 2,4
Hlutfall starfandi 78,3 2,7 79,3 2,6 70,5 2,5
Atvinnuleysi 4,6 1,3 4,0 1,1 7,0 1,4
Vinnustundir 40 1,2 37,4 1,3 34,8 1,1
Vinnuafl 202.100 6.200 212.100 6.200 195.000 6.300
Starfandi 192.700 5.200 203.500 5.400 181.200 4.600
Atvinnulausir 9.400 2.700 8.600 2.400 13.700 2.800
Utan vinnumarkaðar 44.100 5.900 44.700 6.200 62.200 6.200
Áætlaður mannfjöldi 246.200 256.700 257.200
Tafla 2. Vinnumarkaður síðustu 6 mánuði — árstíðaleiðrétting
 nóv.19des.19jan.20feb.20mar.20apr.20
Alls 16–74 ára
Atvinnuþátttaka 80,5 80,7 81,0 80,4 79,0 75,4
Hlutfall starfandi 77,4 77,6 78,0 77,5 76,9 70,2
Atvinnuleysi 4,1 3,9 3,4 5,0 3,3 5,3
Vinnustundir 40,3 39,9 39,6 39,4 38,4 37,3
Vinnuafl 205.800 209.100 208.700 208.500 208.300 195.400
Starfandi 198.200 202.200 202.700 199.600 202.200 183.200
Atvinnulausir 7.100 7.300 7.000 10.300 5.900 11.300
Utan vinnumarkaðar 52.600 49.700 50.400 51.000 53.300 61.700
Áætlaður mannfjöldi 258.400 258.900 259.100 259.600 261.800 258.500
Tafla 3. Vinnumarkaður síðustu 6 mánuði — árstíðaleiðrétt leitni
 nóv.19des.19jan.20feb.20mar.20apr.20
Alls 16–74 ára
Atvinnuþátttaka 80,7 80,7 80,9 81,1 81,1 80,1
Hlutfall starfandi 77,7 77,6 77,9 77,6 77,6 77,0
Atvinnuleysi 3,7 3,8 3,7 4,0 4,0 4,1
Vinnustundir 40,2 40,1 40,0 39,8 39,8 37,5
Vinnuafl 208.600 208.900 209.400 209.300 209.300 206.900
Starfandi 201.100 201.200 202.600 201.000 201.000 198.500
Atvinnulausir 7.300 7.200 7.300 8.100 8.100 8.500
Utan vinnumarkaðar 49.700 49.800 49.700 50.300 50.300 56.400
Áætlaður mannfjöldi 258.400 258.900 259.200 259.600 259.600 260.600

Um gögnin
Niðurstöður vinnumarkaðsrannsóknar fyrir apríl 2020 ná til 5 vikna, frá 30. mars til og með 3. maí 2020. Í úrtak völdust af handahófi 1.896 einstaklingar á aldrinum 16–74 ára sem höfðu lögheimili á Íslandi. Þegar frá eru taldir þeir sem voru látnir, eða reyndust búsettir erlendis, var nettóúrtakið 1.852 einstaklingar. Alls fengust nothæf svör frá 1.215 einstaklingum og jafngildir það 65,6% svarhlutfalli.

Talnaefni