Samkvæmt árstíðaleiðréttum tölum vinnumarkaðsrannsóknar Hagstofunnar mældist atvinnuleysi 4,5% í febrúar 2022. Árstíðaleiðrétt atvinnuþátttaka mældist 82,1% og árstíðaleiðrétt hlutfall starfandi 78,4%. Árstíðaleiðrétt atvinnuleysi jókst um 1,2 prósentustig á milli mánaða og hlutfall starfandi jókst um 0,9 prósentustig. Árstíðaleiðrétt leitni atvinnuleysis hefur lækkað stöðugt síðustu sex mánuði eða um 0,4 prósentustig á meðan leitni hlutfalls starfandi hefur aukist um 1,9 prósentustig.

Samkvæmt mælingu vinnumarkaðsrannsóknar, án árstíðaleiðréttingar, voru 215.400 (± 6.700) einstaklingar á aldrinum 16-74 ára á vinnumarkaði í febrúar 2022 sem jafngildir 80,4% (± 2,5) atvinnuþátttöku. Af vinnuaflinu voru 206.200 (± 6.400) starfandi og 9.200 (± 3.100) atvinnulausir og í atvinnuleit. Hlutfall starfandi af mannfjölda var 77,0% (± 3,1) og hlutfall atvinnulausra af vinnuafli 4,3% (± 1,4).

Samanborið við febrúar 2021 hefur atvinnuleysi dregist saman um 1,8 prósentustig ámilli ára. Hlutfall starfandi jókst um 5,3 prósentustig á milli ára og atvinnuþátttaka jókst um 4,0 prósentustig. Starfandi unnu að jafnaði 34,4 (±1,3) stundir á viku í febrúar 2022 sem er einni og hálfri klukkustund minna en í febrúar 2021. Líklegt er að lækkun á vinnutíma á milli ára skýrist af mikilli fjarveru frá vinnu í febrúar 2022. Hlutfall starfandi einstaklinga við vinnu í viðmiðunarviku í febrúar 2022 var 85% samanborið við 95% í febrúar 2021.

Áætlað er að 29.700 einstaklingar hafi haft óuppfyllta þörf fyrir atvinnu (slaki) í febrúar 2022 sem jafngildir 13,1% af samanlögðu vinnuafli og mögulegu vinnuafli. Af þeim voru 31,3% atvinnulausir, 22,1% tilbúnir að vinna en ekki að leita, 13,6% í atvinnuleit en ekki tilbúnir að vinna og 33,0% vinnulitlir (starfandi í hlutastarfi og vilja vinna meira). Samanburður við febrúar 2021 sýnir að hlutfall þeirra sem hafa óuppfyllta þörf fyrir atvinnu hefur lækkað lítillega eða um 0,7 prósentustig á milli ára. Árstíðaleiðrétt leitni slaka hefur dregist saman um 1,2 prósentustig síðustu sex mánuði.

Vinsamlegast athugið að samtala undirliða kann að vera ósamhljóða heildarniðurstöðum þar sem tölur eru námundaðar að næsta hundraði.

Um gögnin
Niðurstöður vinnumarkaðsrannsóknar fyrir febrúar 2022 ná til fjögurra vikna frá 31. janúar til og með 27. febrúar. Í úrtak völdust af handahófi 1.543 einstaklingar á aldrinum 16-74 ára með lögheimili á Íslandi. Þegar frá eru taldir þeir sem voru látnir eða búsettir erlendis var nettóúrtakið 1.510 einstaklingar. Alls fengust nothæf svör frá 947 einstaklingum sem jafngildir 62,7% svarhlutfalli.

Talnaefni