Áætlað er að 213.700 (±5.300) einstaklingar á aldrinum 16-74 ára hafi að jafnaði verið á vinnumarkaði í júlí 2020 samkvæmt mælingu vinnumarkaðsrannsóknar Hagstofu Íslands en það jafngildir 82,2% (±2,0) atvinnuþátttöku. Af vinnuaflinu er áætlað að 202.600 (±4.600) hafi verið starfandi en 10.900 (±2.600) án atvinnu og í atvinnuleit. Áætlað hlutfall starfandi af mannfjölda var 78,0% (±2,3) og hlutfall atvinnulausra af vinnuafli 5,1% (±1,2).

Samanburður við júlí 2019 sýnir að hlutfall atvinnulausra hefur aukist um 2,3 prósentustig og hlutfall starfandi hefur dregist saman um 2,8 prósentustig á milli ára. Hlutfall starfandi á aldrinum 16-24 ára í júlí 2020 var 84,6% og hlutfall atvinnulausra var 4,9%. Hlutfall starfandi í hópi 16-24 ára hefur dregist saman um 3,4 prósentustig frá júlí 2019 og hlutfall atvinnulausra um 0,6 prósentustig.

Samkvæmt árstíðarleiðréttum tölum var fjöldi atvinnulausra í júlí 12.600 eða um 6,4% af vinnuaflinu. Árstíðarleiðrétt atvinnuþátttaka var 79,9% og árstíðarleiðrétt hlutfall starfandi 75,7% sem eru svipuð hlutföll og í júní 2020. Árstíðarleiðréttur meðafjöldi unninna stunda í júlí var 38,7 sem er hækkun um 1,8 stund frá júní síðastliðnum.

Árstíðarleiðrétt leitni atvinnuþátttöku síðustu 6 mánaða lækkaði úr 81,1% í febrúar 2020 í 79,8% í júlí. Leitni hlutfalls atvinnulausra var 4,8% sem er hækkun um 0,8 prósentustig frá febrúar.

Líkt og bent hefur verið á í mánaðarlegum fréttum síðustu mánaða er lögð áhersla á óleiðréttar mælingar á atvinnuleysi við mat á skammtímaáhrifum á vinnumarkað í stað árstíðarleiðréttra mælinga. Þetta skýrist af því að árstíðarleiðréttar tölur gera ráð fyrir almennum árstíðarbundnum sveiflum á vinnumarkaði en slíkar leiðréttingar geta verið ónákvæmar þegar óvenjulegar aðstæður ríkja á vinnumarkaði líkt og nú.

Allar fjöldatölur eru vigtaðar eftir aldri og kyni og námundaðar að næsta hundraði.

Tafla 1. Vinnumarkaður í júlí — óleiðrétt mæling
Öryggisbil Öryggisbil Öryggisbil
 2018 (±95%)2019 (±95%)2020 (±95%)
Alls 16–74 ára
Atvinnuþátttaka 84,1 2,2 83,0 2,4 82,2 2,0
Hlutfall starfandi 82,0 2,2 80,8 2,4 78,0 2,3
Atvinnuleysi 2,5 0,9 2,8 1,0 5,1 1,2
Vinnustundir 42,5 1,4 42,7 1,4 42,2 1,1
Vinnuafl 210.800 5.600 214.300 6.300 213.700 5.300
Starfandi 205.700 4.500 208.500 5.200 202.600 4.600
Atvinnulausir 5.200 2.000 5.800 2.100 10.900 2.600
Utan vinnumarkaðar 39.800 5.700 43.500 6.200 46.100 5.000
Áætlaður mannfjöldi 250.600 258.000 259.700
Tafla 2. Vinnumarkaður síðustu 6 mánuði — árstíðaleiðrétting
 feb. 20mar. 20apr. 20maí 20jún. 20júl. 20
Alls 16–74 ára
Atvinnuþátttaka 80,4 79,0 75,4 79,5 80,179,9
Hlutfall starfandi 77,5 76,9 70,2 72,8 75,575,7
Atvinnuleysi 5,0 3,3 5,3 5,9 4,16,4
Vinnustundir 39,4 38,4 37,3 36,7 36,938,7
Vinnuafl 208.500 208.300 195.400 203.700 209.400208.400
Starfandi 199.600 202.200 183.200 190.500 197.900194.800
Atvinnulausir 10.300 5.900 11.300 14.300 8.30012.600
Utan vinnumarkaðar 51.000 53.300 61.700 55.400 53.70050.900
Áætlaður mannfjöldi 259.600 261.800 258.500 259.500 262.100260.100
Tafla 3. Vinnumarkaður síðustu 6 mánuði — árstíðaleiðrétt leitni
 feb. 20mar. 20apr. 20maí 20jún. 20júl. 20
Alls 16–74 ára
Atvinnuþátttaka 81,1 80,1 80,1 79,9 79,979,8
Hlutfall starfandi 77,6 77,0 77,0 77,2 78,277,8
Atvinnuleysi 4,0 3,6 4,1 4,5 4,54,8
Vinnustundir 39,8 39,5 37,5 37,3 36,837,9
Vinnuafl 209.300 209.000 206.900 207.100 208.400208.300
Starfandi 201.000 202.000 198.500 196.300 199.300199.800
Atvinnulausir 8.100 7.500 8.500 9.200 9.0009.500
Utan vinnumarkaðar 50.300 52.200 56.400 56.700 55.00052.400
Áætlaður mannfjöldi 259.600 261.800 260.600 259.900 262.000260.900

Um gögnin
Niðurstöður vinnumarkaðsrannsóknar fyrir júlí 2020 ná til fjögurra vikna, frá 29. júní til og með 2. ágúst. Í úrtak völdust af handahófi 1.917 einstaklingar á aldrinum 16-74 ára sem höfðu lögheimili á Íslandi. Þegar frá eru taldir þeir sem voru látnir eða búsettir erlendis var nettóúrtakið 1.880 einstaklingar. Alls fengust nothæf svör frá 1.231 einstaklingi sem jafngildir 65,5% svarhlutfalli.

Talnaefni