Atvinnuleysi var 5,2% í júlí 2021 samkvæmt árstíðaleiðréttum tölum úr vinnumarkaðsrannsókn Hagstofu Íslands. Árstíðaleiðrétt atvinnuþátttaka var 78,7% og árstíðaleiðrétt hlutfall starfandi 74,8%. Samanburður við júní 2021 sýnir að árstíðaleiðrétt atvinnuleysi dróst saman um 0,4 prósentustig á milli mánaða sem samsvarar fækkun um 900 einstaklinga. Hlutfall starfandi jókst um 0,5 prósentustig á milli mánaða sem samsvarar 1.500 manna fjölgun.

Árstíðaleiðrétt atvinnuleysi hefur dregist saman um 2,5 prósentustig á milli ára en atvinnuleysi mældist 7,7% í júlí 2020. Samtímis jókst árstíðaleiðrétt hlutfall starfandi um 1,9 prósentustig á milli ára. Leitni atvinnuleysis hefur dregist saman um 0,5 prósentustig síðustu sex mánuði og leitni hlutfalls starfandi aukist um 2,1 prósentustig.

Samkvæmt mælingu vinnumarkaðsrannsóknarinnar er áætlað að 215.400 (±7.000) einstaklingar á aldrinum 16-74 ára hafi verið á vinnumarkaði í júlí 2021 sem jafngildir 81,5% (±2,6) atvinnuþátttöku. Af vinnuaflinu voru 206.600 (±5.700) starfandi og 8.800 (±2.900) atvinnulausir og í atvinnuleit. Hlutfall starfandi af mannfjölda var 78,2% (±2,8) og hlutfall atvinnulausra af vinnuafli 4,1% (±1,3). Starfandi unnu að jafnaði 38,6 (±1,6) stundir í júlí 2021. Samanburður við júlí 2020 sýnir að atvinnuleysi dróst saman um 2,2 prósentustig á milli ára og hlutfall starfandi jókst um 3,1 prósentustig.

Áætlað er að 21.900 einstaklingar hafi haft óuppfyllta þörf fyrir atvinnu (slaki) í júlí 2021 sem jafngildir 9,9% af vinnuafli og mögulegu vinnuafli. Af þeim voru 40,3% atvinnulausir, 21,7% tilbúnir að vinna en ekki að leita, 9,2% í vinnuleit en ekki tilbúnir að vinna og 28,8% vinnulitlir (starfandi í hlutastarfi og vilja vinna meira). Samanburður við júlí 2020 sýnir að hlutfall þeirra sem hafa óuppfyllta þörf fyrir atvinnu hefur lækkað um 2,1 prósentustig á milli ára. Leitni slaka hefur lækkað um 0.6% prósentustig síðustu þrjá mánuði og um 1,1 prósentustig á síðustu sex mánuðum.

Samtala undirliða kann að vera ósamhljóða heildarniðurstöðum þar sem tölur eru námundaðar að næsta hundraði.

Um gögnin
Niðurstöður vinnumarkaðsrannsóknar fyrir júlí 2021 ná til fjögurra vikna frá 5. júlí til og með 1. ágúst. Í úrtak völdust af handahófi 1.534 einstaklingar á aldrinum 16-74 ára með lögheimili á Íslandi. Þegar frá eru taldir þeir sem voru látnir eða búsettir erlendis var nettóúrtakið 1.514 einstaklingar. Alls fengust nothæf svör frá 962 einstaklingum sem jafngildir 63,5% svarhlutfalli.

Talnaefni