Vinsamlegast athugið að þessi fréttatilkynning var leiðrétt 25. ágúst 2022 klukkan 11:30. Árstíðaleiðrétt atvinnuleysi jókst um 0,1% en dróst ekki saman sem því nam líkt og fram kom í upprunalegri útgáfu fréttatilkynningarinnar.

Hlutfall atvinnulausra var 4,1% í júlí 2022 samkvæmt árstíðaleiðréttum tölum vinnumarkaðsrannsóknar Hagstofunnar. Árstíðaleiðrétt atvinnuþátttaka var 79,3% og árstíðaleiðrétt hlutfall starfandi 76,1%. Árstíðaleiðrétt atvinnuleysi jókst um 0,1 prósentustig á milli mánaða á meðan hlutfall starfandi dróst saman um 0,4 prósentustig. Árstíðaleiðrétt leitni atvinnuleysis hefur lækkað um 0,1 prósentustig síðustu sex mánuði á meðan leitni hlutfalls starfandi hefur lækkað um 0,2 prósentustig.

Samkvæmt mælingu vinnumarkaðsrannsóknarinnar, án árstíðaleiðréttingar, voru 219.800 (±8.800) einstaklingar á aldrinum 16-74 ára á vinnumarkaði í júlí 2022 sem jafngildir 80,7% (±3,0) atvinnuþátttöku. Af vinnuaflinu voru 212.300 (±6.800) starfandi og 7.500 (±3.300) atvinnulausir og í atvinnuleit. Hlutfall starfandi af mannfjölda var 78,0% (±3,2) og hlutfall atvinnulausra af vinnuafli 3,4% (±1,5). Samanborið við júlí 2021 stendur hlutfall starfandi nánast í stað á milli ára en hlutfall atvinnulausra lækkaði um 0,7 prósentustig.

Áætlað er að 21.900 einstaklingar hafi haft óuppfyllta þörf fyrir atvinnu (slaki) í júlí 2022 sem jafngildir 9,7% af samanlögðu vinnuafli og mögulegu vinnuafli. Samanburður við júlí 2021 sýnir litla sem enga breytingu á hlutfallinu á milli ára. Árstíðaleiðrétt leitni slaka hefur dregist saman um 0,3 prósentustig síðustu sex mánuði. Af þeim sem hafa óuppfyllta þörf fyrir vinnu í júlí 2022, voru 15,1% tilbúnir að vinna en ekki að leita og sama hlutfall fólks var í leit að vinnu en ekki tilbúið að vinna. Í þessum hópi voru 34,1% atvinnulausir og 35,6% töldust til vinnulítilla.

Vinsamlegast athugið að samtala undirliða kann að vera ósamhljóða heildarniðurstöðum þar sem tölur eru námundaðar að næsta hundraði.

Um gögnin
Niðurstöður vinnumarkaðsrannsóknar fyrir júlí 2022 ná til fjögurra vikna frá 3. júlí til og með
30. júlí. Í úrtak völdust af handahófi 1.553 einstaklingar á aldrinum 16-74 ára með lögheimili á Íslandi. Þegar frá eru taldir þeir sem voru látnir eða búsettir erlendis var nettóúrtakið 1.523 einstaklingar. Alls fengust nothæf svör frá 859 einstaklingum sem jafngildir 56,4% svarhlutfalli.

Talnaefni