Atvinnuleysi mældist 4,6% í mars 2022 samkvæmt árstíðaleiðréttum tölum vinnumarkaðsrannsóknar Hagstofunnar. Árstíðaleiðrétt atvinnuþátttaka mældist 79,7% og árstíðaleiðrétt hlutfall starfandi 76,0%. Árstíðaleiðrétt atvinnuþátttaka dróst saman um 2,3 prósentustig frá febrúar 2022. Árstíðaleiðrétt hlutfall starfandi lækkaði um 2,4 prósentustig og árstíðaleiðrétt atvinnuleysi um 0,2 prósentustig. Árstíðaleiðrétt leitni atvinnuleysis hefur lækkað um 0,5 prósentustig síðustu sex mánuði á meðan leitni hlutfalls starfandi hefur aukist um 1,2 prósentustig.

Samkvæmt mælingu vinnumarkaðsrannsóknar, án árstíðaleiðréttingar, voru 211.300 (±7.700) einstaklingar á aldrinum 16-74 ára á vinnumarkaði í mars 2022 sem jafngildir 78,7% (±2,9) atvinnuþátttöku. Af vinnuaflinu voru 201.400 (±5.200) starfandi og 9.900 (±2.900) atvinnulausir og í atvinnuleit. Hlutfall starfandi af mannfjölda var 75,0% (±2,6) og hlutfall atvinnulausra af vinnuafli 4,7% (±1,4).

Samanborið við mars 2021 hefur atvinnuleysi lækkað um 3,5 prósentustig á milli ára. Á sama tíma hefur hlutfall starfandi aukist um 4,2 prósentustig og atvinnuþátttaka um 1,7 prósentustig. Starfandi einstaklingar unnu að jafnaði 35,2 (±1,2) stundir á viku í mars 2022 sem er 2,4 stundum minna en í mars 2021.

Áætlað er að 27.200 einstaklingar hafi haft óuppfyllta þörf fyrir atvinnu (slaki) í mars 2022 sem jafngildir 12,3% af samanlögðu vinnuafli og mögulegu vinnuafli. Af þeim voru 36,7% atvinnulausir, 20,5% tilbúnir að vinna en ekki að leita, 14,7% í atvinnuleit en ekki tilbúnir að vinna og 28,0% vinnulitlir (starfandi í hlutastarfi og vildu vinna meira). Samanburður við mars 2021 sýnir að hlutfall þeirra sem hafa óuppfyllta þörf fyrir atvinnu hefur lækkað töluvert á milli ára eða um 5,1 prósentustig. Árstíðaleiðrétt leitni slaka hefur dregist saman um 1,8 prósentustig síðustu sex mánuði.

Athugið að samtala undirliða kann að vera ósamhljóða heildarniðurstöðum þar sem tölur eru námundaðar að næsta hundraði.

Um gögnin
Niðurstöður vinnumarkaðsrannsóknar fyrir mars 2022 ná til fimm vikna frá 28. febrúar til og með 3. apríl. Í úrtak völdust af handahófi 1.920 einstaklingar á aldrinum 16-74 ára með lögheimili á Íslandi. Þegar frá eru taldir þeir sem voru látnir eða búsettir erlendis var nettóúrtakið 1.891 einstaklingar. Alls fengust nothæf svör frá 1.146 einstaklingum sem jafngildir 60,6% svarhlutfalli.

Talnaefni