Ársskýrsla Hagstofu Íslands 2010Ársskýrsla Hagstofu Íslands fyrir árið 2010 hefur nú verið gefin út. Er þetta þriðja ársskýrslan sem Hagstofan sendir frá sér, en stofnunin varð sem kunnugt er sjálfstæð stofnun 2008 samkvæmt lögum nr. 163/2007.

Í ársskýrslunni er gerð grein fyrir helstu áherslumálum stofnunarinnar og þeim fjármunum sem varið var til hagskýrslugerðar árið 2010. Í skýrslunni kemur meðal annars fram að Hagstofan birtir tölfræði um framvindu efnahags- og félagsmála í samræmi við innlendar og alþjóðlegar skuldbindingar nær hvern virkan dag ársins. Um 70-80% af hagtölum er safnað að kröfu alþjóðastofnana, einkum Evrópusambandsins. Um starfsemi Hagstofunnar gilda rúmlega 250 bindandi gerðir Evrópusambandsins auk innlendrar lagasetningar.

Auk skýrslu yfirstjórnar og umfjöllunar um fjármál og rekstur er í ársskýrslunni fjallað um samstarf við notendur, afnot af gögnum, útgáfur Hagstofunnar, starfsmannamál, erlent samstarf og verkferli hagskýrslugerðar.

Skýrslan er 32 síður og hana prýðir fjöldi ljósmynda og skýringarmynda.

Ársskýrsluna má skoða hér á vefnum en hana má einnig panta og fá senda í pósti.