Ársskýrsla 2013Ársskýrsla Hagstofu Íslands fyrir árið 2013 hefur nú verið gefin út. Er þetta sjötta ársskýrslan sem Hagstofan sendir frá sér frá því að hún varð sjálfstæð stofnun 2008.

Í skýrslunni er gerð grein fyrir helstu áherslumálum stofnunarinnar árið 2013 og þeim fjármunum sem varið er til hagskýrslugerðar. Í skýrslunni kemur meðal annars fram að Hagstofan birtir tölfræði um framvindu efnahags- og félagsmála í samræmi við innlendar og alþjóðlegar skuldbindingar nær hvern virkan dag ársins. Um 70-80% af hagtölum er safnað að kröfu alþjóðastofnana, einkum Evrópusambandsins. Um starfsemi Hagstofunnar gilda rúmlega 250 bindandi gerðir Evrópusambandsins auk innlendrar lagasetningar.

Auk skýrslu yfirstjórnar og umfjöllunar um fjármál og rekstur er í skýrslunni fjallað um samstarf við notendur, afnot af gögnum, útgáfur Hagstofunnar, starfsmannamál, gæði og árangur.

Skýrslan er 32 síður og hana prýðir fjöldi ljósmynda og myndrita.

Ársskýrsluna má skoða á vefnum en hana má einnig panta og fá senda í pósti notendum að kostnaðarlausu.