Haldið er upp á Evrópska tölfræðidaginn í dag, föstudaginn 20. október, en markmiðið með deginum er að vekja athygli á þýðingu og mikilvægi evrópskra hagtalna fyrir samfélög álfunnar og ekki síst almenna borgara.

Hagstofa Íslands sendir frá sér myndskeið í tilefni dagsins þar sem fjallað er um og hvatt til þátttöku í fyrirhugaðri tímarannsókn þar sem ætlunin er að varpa ljósi á það með hvaða hætti fólk ver tíma sínum í samanburði við önnur Evrópuríki. Ekki síst með tilliti til hlutdeildar fólks í ólaunuðum heimilis- og umönnunarstörfum eftir kyni.

Hagstofur Evrópuríkja hafa á undanförnum áratugum unnið náið saman í gegnum Evrópska hagskýrslusamstarfið sem snýst einkum um það að samræma aðferðir og mælingar svo mögulegt sé að bera þær saman á milli landa.

Með áreiðanlegum tölfræðilegum upplýsingum er rennt stoðum undir lýðræðislega umræðu og stjórnvöldum, fyrirtækjum og einstaklingum gert auðveldara að taka upplýstar ákvarðanir um framtíðina.