Lágtekjumörk og tekjudreifing 2011


  • Hagtíðindi
  • 26. mars 2012
  • ISSN: 1670-4509

  • Skoða PDF
Tekjur landsmanna dreifðust jafnar árið 2011 en þær hafa gert áður í lífskjararannsókn Hagstofunnar sem hófst árið 2004. Árið 2011 var kaupmáttur ráðstöfunartekna hjá öllum tekjuhópum sambærilegur við það sem hann var árið 2004. Hlutfall landsmanna sem var undir lágtekjumörkum eða í hættu á félagslegri einangrun var lægra árið 2010 en í nokkru öðru Evrópuríki.

Til baka