Rannsókn á útgjöldum heimilanna 2005-2007


  • Hagtíðindi
  • 10. desember 2008
  • ISSN: 1670-5718

  • Skoða PDF
Niðurstöður úr óslitinni rannsókn á útgjöldum heimilanna eru nú birtar fyrir árin 2005-2007 á verðlagi ársins 2007. Sundurliðun er eftir heimilisgerð, búsetu, útgjalda- og tekjuhópum auk þess sem heildarniðurstöður eru bornar saman við niðurstöður áranna 2004-2006. Í úrtakinu voru 3.522 heimili en alls tóku 1.603 heimili þátt í rannsókninni og var svörun því rúm 45%.

Til baka