Rannsókn á útgjöldum heimilanna 2010-2012


  • Hagtíðindi
  • 13. desember 2013
  • ISSN: 1670-5718

  • Skoða PDF
Niðurstöður úr samfelldri rannsókn á útgjöldum heimilanna eru nú birtar fyrir árin 2010-2012 á verðlagi ársins 2012. Niðurstöðurnar eru sundurliðaðar eftir heimilisgerð, búsetu, útgjalda- og tekjuhópum, auk þess sem heildarniðurstöður eru bornar saman við niðurstöður áranna 2009-2011. Þá eru birtar niðurstöður eftir árum fyrir helstu útgjaldaflokka og bakgrunnsbreytur. Í úrtakinu voru 3.565 heimili. Alls tóku 1.772 heimili þátt í rannsókninni og var svörun 49,7%.

Til baka