Á 12 mánaða tímabili, frá júní 2016 til maí 2017, voru að jafnaði 17.113 launagreiðendur á Íslandi og hafði þeim fjölgað um 742 (4,5%) frá síðustu 12 mánuðum á undan. Á sama tímabili greiddu launagreiðendur að meðaltali um 183.600 einstaklingum laun sem er aukning um 8.600 (4,9%) samanborið við 12 mánaða tímabil ári fyrr.

Skipt eftir atvinnugreinum hefur launþegum fjölgað mikið á milli ára hjá launagreiðendum í byggingariðnaði og ferðaþjónustu. Launþegum hefur hins vegar fækkað í sjávarútvegi.

Í maí voru 2.521 launagreiðendur og um 12.400 launþegar í byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð og hafði launþegum fjölgað um 1.600 (15%) samanborið við maí 2016. Sömuleiðis voru í maí 1.718 launagreiðendur og um 28.100 launþegar í einkennandi greinum ferðaþjónustu og hafði launþegum fjölgað um 3.500 (14%) á einu ári. Launþegum í heild hefur á sama tíma fjölgað um 9.800 (5%).

Hafa verður í huga að í þessum tölum eru ekki upplýsingar um einyrkja sem eru með rekstur á eigin kennitölu og greiða sjálfum sér laun, en slíkt rekstrarform er algengt í byggingariðnaði, landbúnaði, hugverkaiðnaði og skapandi greinum svo dæmi séu tekin.

Tafla 1: Fjöldi launagreiðenda og launþega í nokkrum atvinnugreinum¹
  Launagreiðendur Launþegar maí
  maí 2017 2016 2017 Breyting %
           
Allar atvinnugreinar   16.932 180.800 190.600 9.800 5
Sjávarútvegur (ÍSAT nr. 031, 102) 612 9.800 9.300 -500 -5
Framleiðsla án fiskvinnslu (ÍSAT nr. 10-33 án 102) 1.035 17.300 17.500 300 2
Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð (ÍSAT nr. 41-43) 2.521 10.800 12.400 1.600 15
Heild- og smásöluverslun, viðgerðir á vélknúnum ökutækjum (ÍSAT nr. 45-47) 2.282 26.900 28.500 1.700 6
Fjármála- og vátryggingastarfsemi (ÍSAT nr. 64-66) 378 6.500 6.600 100 2
Fræðslustarfsemi og opinber stjórnsýsla (ÍSAT nr. 84-85) 554 40.700 42.300 1.700 4
Heilbrigðis- og umönnunarþjónusta (ÍSAT nr. 86-88) 1.079 16.200 17.400 1.100 7
Einkennandi greinar ferðaþjónustu (ÍSAT nr. 491, 4932, 4939, 501, 503, 511, 551-553, 561, 563, 771, 7721, 79) 1.718 24.600 28.100 3.500 14
Tækni- og hugverkaiðnaður (ÍSAT nr. 20, 254, 26-30, 325, 53, 58, 60-63, 72) 867 13.100 13.300 200 2
Skapandi greinar (ÍSAT nr. 3212, 58-60, 6201-6202, 7021, 7111, 731, 741-743, 8552, 90, 9101-9102) 1.491 9.300 9.400 0 0
¹ Nánari lýsing á þessum atvinnugreinaflokkum er að finna í lýsigögnum          

 
Endurskoðun hagtalna
Tölurnar sem hér um ræðir eru bráðabirgðatölur. Þar sem byggt er á staðgreiðslugögnum getur verið vanmat í nýjustu tölum þegar launagreiðendur skila ekki inn upplýsingum tímanlega. Meðal annarra skekkjuvalda má nefna orlofsgreiðslur til fyrrverandi starfsmanna. Þegar nýjar tölur eru birtar verða jafnframt birtar endurskoðaðar tölur fyrir fyrri tímabil. Nánari lýsingu á skekkjuvöldum, áhrifum þeirra og endurskoðun birtra talna má finna í lýsigögnum og í talnaefni um endurskoðun hagtalna.

Áður birtar tölur hafa verið endurskoðaðar, þ.e. tekið tillit til nýrra upplýsinga um launagreiðslur og nýjustu upplýsinga um atvinnugreinaflokkun.

Heildarfjöldi launagreiðenda í apríl 2017 telst nú vera 16.951 og heildarfjöldi launþega 181.500. Fjöldi launþega jókst um 9.000 (5,2 %) frá apríl 2016 til apríl 2017.

Þegar fréttatilkynning var gefin út í júní 2017 töldust vera 16.712 launagreiðendur og 181.100 launþegar í apríl 2017. Fjöldi launþega var þá talinn hafa aukist um 8.500 (4,9%) frá apríl 2016 til apríl 2017.


Aðrar hagtölur um svipað efni
Hagstofa Íslands gefur árlega út rekstrar- og efnahagsyfirlit fyrirtækja eftir atvinnugreinum sem byggir á skattframtölum og gefur ítarlega mynd af stöðu einstakra atvinnugreina.

Hagstofa Íslands framkvæmir vinnumarkaðsrannsókn (VMR) samfellt allt árið um kring og birtir helstu niðurstöður (atvinnuþátttaka, fjöldi starfandi, atvinnuleysi o.fl.) mánaðarlega og ítarlegri sundurliðun (s.s. starfshlutfall og vinnutími eftir atvinnugreinum) ársfjórðungslega. Í VMR eru einnig upplýsingar um sjálfstætt starfandi og aðeins eru taldir með þeir sem eru skráðir í Þjóðskrá og hafa fasta búsetu á Íslandi. Því er eðlilegt að tölur í þessari frétt séu ekki nákvæmlega þær sömu og í VMR. Tölum um fjölda launagreiðenda og launþega er fyrst og fremst ætlað að sýna þróun til skamms tíma og sveiflur innan árs.

Talnaefni:
  Einkennandi greinar ferðaþjónustu
  Allar atvinnugreinar