Velta í virðisaukaskattskyldri starfsemi, fyrir utan lyfjaframleiðslu, var 4.375 milljarðar á tímabilinu júlí 2017 til júní 2018, sem er 7,7% hækkun miðað við næstu 12 mánuði þar á undan. Á tímabilinu maí–júní 2018 var veltan 808 milljarðar eða 6,7% hærri en sömu mánuði árið áður.

Samdráttur í bílasölu og bílaleigu
Velta í sölu og viðhaldi vélknúinna ökutækja var 11,7% lægri á tímabilinu maí-júní 2018 en sömu mánuði 2017. Langmesta hluta lækkunarinnar (95%) má skýra með lækkun veltu í undirliðnum Sala vélknúinna ökutækja, þó ekki vélhjóla.

Á tímabilinu maí-júní 2018 voru 5.455 fólksbifreiðar nýskráðar, en það eru 1.522 (22%) færri en sömu mánuði 2017. Á sama tímabili voru nýskráðir bílaleigubílar 3.630 og er það fækkun um 1.893 (34%) miðað við árið áður. Því má skýra samdrátt í bílasölu með að bílaleigur kaupi færri bíla. Undanfarin ár hefur velta bílaleigufyrirtækja aukist mikið og nýskráðum bílaleigubílum fjölgað.

Meiri velta í framleiðslu málma
Mesta hækkun milli ára var í framleiðslu málma en í þeirri atvinnugrein jókst velta um 23% milli ára.

Virðisaukaskattsvelta (milljarðar króna)
  Maí-júní 2017 Maí-júní 2018 Breyting, % Júlí 2016-júní 2017 Júlí 2017-júní 2018 Breyting, %
Alls án lyfjaframleiðslu¹ 758 808 6,7 4.064 4.375 7,7
A-01/A-02 Landbúnaður og skógrækt² .. .. .. 51 .. ..
A-03/C-102 Fiskveiðar, fiskeldi og vinnsla sjávarafurða 55 59 8,4 315 349 10,8
C-24 Framleiðsla málma 36 44 22,9 206 236 14,4
C Framleiðsla; án fiskvinnslu, lyfjaframleiðslu og framleiðslu málma 73 78 5,7 398 418 5,0
D/E Veitustarfsemi 27 30 12,3 164 177 7,9
F/B Byggingarstarfsemi, mannvirkjagerð, námugröftur og vinnsla hráefna úr jörðu 59 62 6,2 303 337 11,5
G-45 Sala og viðhald vélknúinna ökutækja 40 35 -11,7 165 170 2,7
G-46171/G-46172/G-46381 Heild- og umboðsverslun með fisk 33 37 9,2 200 213 6,7
G-4671 Olíuverslun 22 23 4,9 118 125 6,2
G-46 Önnur heild- og umboðsverslun 62 64 2,0 341 350 2,7
G-47 Smásala 78 82 5,1 440 471 7,1
H Flutningar og geymsla 81 93 15,1 432 482 11,5
I Rekstur gististaða og veitingarekstur 34 35 1,1 184 193 4,7
J Upplýsingar og fjarskipti 33 38 13,3 193 209 8,3
L Fasteignaviðskipti 13 15 14,9 79 85 8,7
N-7711 Leiga á bifreiðum og léttum vélknúnum ökutækjum 11 10 -11,4 50 51 2,5
N-79 Ferðaskrifstofur og ferðaskipuleggjendur 20 21 6,6 104 110 5,8
Aðrar atvinnugreinar 63 66 4,7 323 348 8,0

¹Virðisaukaskattskyld velta er birt tímabundið án veltu í lyfjaframleiðslu þar sem verið er að yfirfara og sannreyna gögn í þeirri atvinnugrein.
²Margir bændur skila virðisaukaskattskýrlsu hálfsárslega og hafa lengri skilafrest en aðrir. Því eru ekki komnar áreiðanlegar tölur um veltu í landbúnaði og skógrækt fyrri helming árs 2018.

Endurskoðun hagtalna
Tölur um veltu skv. virðisaukaskattskýrslum eru bráðabirgðatölur. Við birtingu fréttar í júlí var velta í virðisaukaskattskyldri starfsemi, að frátalinni lyfjaframleiðslu, talin vera 694,1 milljarðar króna í mars og apríl 2018, sem var 7,2% hækkun frá sömu mánuðum árið 2017. Nú hafa nýrri tölur borist og velta í virðisaukaskattskyldri starfsemi, að frátalinni lyfjaframleiðslu, á þessu tímabili er talin vera 695,3 milljarðar, sem er 7,4% hækkun milli ára. Fjallað er um endurskoðun hagtalna í lýsigögnum  og tölulegar upplýsingar um breytingar á áður útgefnum hagtölum eru í endurskoðun hagtalna.

Aðrar hagtölur
Hagstofa Íslands gefur árlega út rekstrar- og efnahagsyfirlit fyrirtækja eftir atvinnugreinum sem byggjast á skattframtölum og gefa ítarlega mynd af stöðu einstakra atvinnugreina.

Talnaefni
Einkennandi greinar ferðaþjónustu
Allar atvinnugreinar