Þessi frétt er gefin út 28. maí 2020, kl. 12:00. Fréttin er leiðrétting á frétt sem kom út kl. 9:00 en í ljós kom villa í bensíni og olíum sem hafði áhrif á heildarútreikning vísitölu neysluverðs í maí. Búið er að uppfæra veftöflur með réttum mælingum fyrir maí 2020.

Vísitala neysluverðs, miðuð við verðlag í maí 2020, er 480,1 stig (maí 1988=100) og hækkar um 0,54% frá fyrri mánuði. Vísitala neysluverðs án húsnæðis er 410,6 stig og hækkar um 0,88% frá apríl 2020.

Reiknuð húsaleiga lækkaði um 0,6% (áhrif á vísitöluna -0,11%). Verð á mat og drykkjavörum hækkaði um 1,6% (0,24%). Húsgögn og heimilisbúnaður hækkaði um 2,9% (0,16%) og verð á nýjum bílum hækkaði um 3,7% (0,2%) og bensín og olíur lækkuðu um 3,4% (-0,11%).

Síðastliðna tólf mánuði hefur vísitala neysluverðs hækkað um 2,6% og vísitala neysluverðs án húsnæðis um 2,6%.

Vísitala neysluverðs samkvæmt útreikningi í maí 2020, sem er 480,1 stig, gildir til verðtryggingar í júlí 2020. Vísitala fyrir eldri fjárskuldbindingar, sem breytast eftir lánskjaravísitölu, er 9.480 stig fyrir júlí 2020.

Breytingar á vísitölu neysluverðs 2019-2020
Maí 1988 = 100 Umreiknað til árshækkunar miðað við hækkun vísitölunnar
Vísitala Breytingar í
hverjum mánuði, %
Síðasta mánuð, % Síðustu 3 mánuði, % Síðustu 6 mánuði, % Síðustu12 mánuði, %
2019
Maí468,00,22,64,53,33,6
Júní469,80,44,73,92,63,3
Júlí468,8-0,2-2,51,63,03,1
Ágúst470,10,33,41,83,13,2
September470,50,11,00,62,23,0
Október472,20,44,42,92,22,8
Nóvember472,80,11,52,32,12,7
Desember473,30,11,32,41,52,0
2020
Janúar469,8-0,7-8,5-2,00,41,7
Febrúar474,10,911,61,11,72,4
Mars475,20,22,81,62,02,1
Apríl477,50,56,06,72,32,2
Maí480,10,56,75,23,12,6

Mæling vísitölu neysluverðs í ljósi aðstæðna vegna Covid-19
Mæling og útreikningur á vísitölu neysluverðs í maí gekk vel fyrir sig. Þar sem stjórnvöld náðu að aflétta miklu af þeim takmörkunum sem gripið var til í því skyni að halda aftur af útbreiðslu Covid-19 gátu verslanir og fyrirtæki, sem höfðu þurft að loka af þeim sökum, opnað á ný. Því var greiðara um öflun gagna en áður.

Fjallað var ítarlega um þær áskoranir sem urðu við verðmælingar vísitölu neysluverðs vegna Covid-19 ástandsins í frétt um vísitölu neysluverðs í apríl 2020. Hagstofa Íslands minnir einnig á upplýsingavefinn „Spurt og svarað um vísitölu neysluverðs“.

Það er mat Hagstofu Íslands að nú í maí hafi um 5% af grunni vísitölu neysluverðs verið metinn þar sem verðmælingum varð ekki við komið vegna tímabundinna lokana í ljósi Covid-19.

Hagstofa Íslands hefur unnið í samstarfi við hagstofur í allri Evrópu og Eurostat, hagstofu Evrópusambandsins, að samræmdri nálgun við verðmat á vörum og þjónustu sem verið hafa í takmörkuðu framboði eða ófáanlegar vegna þeirrar stöðu sem uppi hefur verið enda verið að glíma við sömu viðfangsefni í öðrum löndum.

Leitast er við í allri þeirri vinnu að mæla verðlag eins nákvæmlega og unnt er hverju sinni. Þar sem fram koma mikil frávik frá eðlilegri verðþróun er tekið á því sérstaklega og því eru ekki reiknuð verðstökk í neysluflokkum þar sem viðskipti eru lítil eða engin.

Talnaefni